FotowoltaikawPolsce » Blog » Brak zgody Sejmu na zamrożenie cen prądu dla małych i średnich przedsiębiorstw! 

Brak zgody Sejmu na zamrożenie cen prądu dla małych i średnich przedsiębiorstw! 

Sejm nie zaakceptował poprawek do ustawy o zamrożeniu cen prądu, które miały podnieść limity zużycia prądu w 2023 roku. Większością głosów, z ustawy tej wykluczono małe i średnie przedsiębiorstwa. Ustawa o rocznych limitach zużycia energii elektrycznej w 2023 roku zakładała zamrożenie cen prądu do tych z poziomu 2022 roku.

Zamrożeniem cen są objęte także opłaty dystrybucyjne prądu. W czasie posiedzenia Sejm przyjął tylko 30 z proponowanych 74 poprawek do ustawy. Odrzuceniu uległy również poprawki, proponujące podniesienie limitu zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych z uczącymi się dziećmi , wyższego limitu nie dostaną także rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny i gospodarstwa domowe korzystające z pomp ciepła. 

Czytaj więcej: Limit 2000 kWh rocznie na licznik. Gwarancją zamrożenia cen energii

Prognoza opłat za prąd po przekroczeniu limitów? 

Według przyjętej ustawy, w roku 2023 ,ceny prądu pozostaną zamrożone do poziomu cen z bieżącego roku do limitu zużycia:

  • 2,6 MWh rocznie- gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi
  • 2 MWh rocznie- gospodarstwa domowe
  • 3 MWh-gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny 
  • 3 MWh- dla rolników  

Dodatek elektryczny w przypadku ogrzewania prądem:

  • 1000 złotych dla gospodarstw domowych zużywających nie więcej niż 5 MWh rocznie
  • 1500 złotych dla gospodarstw domowych zużywających więcej niż 5MWh rocznie

Po przekroczeniu limitów opłaty za zużyty w nadmiarze prąd będą naliczane według taryf cenowych obowiązujących w 2023 roku. Wyjątek stanowić będą odbiorcy, którzy podpisali umowy rynkowe, gwarantujące im niezmienioną cenę za prąd w 2023 roku.  

Sprawdź również: Ile wynosi dodatek energetyczny do prądu 2022?

Ustawa gwarantuje także, że jeśli w okresie od 1.10.2022 do 31.12.2023 roku odbiorca prądu zmniejszy pobór prądu co najmniej o 10 procent w porównaniu z okresem od 1.10.2021 do 31.12.2022 , to w 2024 roku dystrybutor prądu ma zaoferować 10 procentowy upust kosztów energii elektrycznej z okresu 1.10.2022- 31.12.2023. 

Wszystkie spółki elektryczne otrzymają rekompensatę z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Będzie ro rekompensata za zamrożenie cen prądu i upusty. 

Ustawa o zamrożeniu cen prądu wprowadziła także dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, korzystających z prądu do ogrzewania budynku. Przy czym ten rodzaj ogrzewania musi być głównym źródłem ciepła. Aby otrzymać ten dodatek trzeba spełnić warunek, czyli zgłosić źródło ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

Warto wiedzieć: Blackout w Polsce jak się przygotować?

Nowo zatwierdzona ustawa zakłada także podjęcie kroków zmierzających do zmniejszenia poboru energii elektrycznej przez urzędy administracji rządowej i samorządowej.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here