FotowoltaikawPolsce » Blog » Dlaczego inwestujemy w energię odnawialną?

Dlaczego inwestujemy w energię odnawialną?

Zainteresowanie kwestią transformacji energetycznej na świecie stale rośnie. W ostatnich latach temat ten zyskuje również coraz większą popularność w Polsce. Dzieje się tak za sprawą niepokojących wydarzeń, takich jak pandemia i wojna, ale także dzięki wzrastającej świadomości ekologicznej. Okazuje się, że wyjątkowo trudne czasy mogą zmotywować nas do odkrycia dobrych rozwiązań.

Energia odnawialna w Polsce i na świecie

Na korzystanie z odnawialnych źródeł energii (OZE) decyduje się coraz więcej firm, specjalistów, producentów i dostawców https://suncrew.pl/. Szczególną popularność zyskują rozwiązania i metody, które opierają się na wykorzystywaniu energii słonecznej. W zależności od możliwości i potrzeb konkretnych państw – ich predyspozycji i położenia geograficznego – źródłem zasilania może być także wiatr, woda, źródła geotermalne i biopaliwa. W OZE inwestuje już cały świat. Europejscy liderzy to między innymi Niemcy, Francja i kraje skandynawskie. W Afryce na uwagę zasługuje RPA, w Azji – Japonia, a w Ameryce Południowej – Brazylia i Chile.

Chociaż Polsce daleko do nich pod względem statystyk, udział energii odnawialnej w rynku całościowym naszego kraju zdaje się wzrastać. Uwydatnia się to między innymi w coraz większej liczbie instalacji fotowoltaicznych, a także w planowanych w całym kraju dużych, ekologicznych inwestycjach.

Od czego zależy wybór odnawialnych źródeł energii?

Główne źródła OZE wykorzystywane w Polsce to słońce i wiatr. Nasz kraj, pomimo licznych rzek i dostępu do morza, nie ma bowiem predyspozycji do pozyskiwania energii wodnej na szeroką skalę. Popularność zyskuje ona w krajach, które charakteryzują duże spadki wód i które już od wielu lat inwestują w te zasoby. Koronnym przykładem jest oczywiście Norwegia, jednak dobre wyniki notują także Brazylia i Kanada.

Obecnie istnieje wiele metod pozyskiwania energii odnawialnej. Dlatego każde państwo może wybrać tę dostosowaną do jego potrzeb i możliwości przerobowych. Co więcej, może się zdarzyć, że odmienne wymagania będzie miało każde z gospodarstw domowych na jego terenie. Zauważ, że nie wszędzie możliwa jest, chociażby instalacja pompy ciepła. Bardzo często udaje się jednak zaradzić ewentualnym przeszkodom, w czym z chęcią pomagają swoim klientom specjaliści z firmy Sun Crew.

Dlaczego decydujemy się na energię odnawialną?

Wykorzystywanie energii odnawialnej powoli przestaje być wyborem, a staje się koniecznością. Ceny paliw kopalnych nieustannie idą w górę, a ich zasoby stale się kurczą. Coraz więcej słyszymy także o postępującej katastrofie klimatycznej, która ma wpływ nie tylko na stan środowiska naturalnego, ale także na nasze zdrowie. Generowane przez nas zanieczyszczenia przedostają się do atmosfery, powodując coraz więcej chorób, atakujących między innymi nasz układ oddechowy. Zagadnienie postępującej transformacji energetycznej poruszane jest na corocznych konferencjach klimatycznych, a jej wdrażanie regulują przepisy UE.

Dlatego firma Sun Crew wychodzi naprzeciw nie tylko oczekiwaniom swoich klientów, ale także przemianom, które dokonują się na rynku energetycznym. Z pomocą fachowców zainstalujesz w swoim domu ekologiczny system klimatyzacji, panele fotowoltaiczne i pompę ciepła.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here