FotowoltaikawPolsce » Blog » Dopłata do centralnego ogrzewania – na ile można liczyć?

Dopłata do centralnego ogrzewania – na ile można liczyć?

Ceny mają być blokowane na zasadzie ceny surowca ustalonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki plus 60 procent, co w praktyce przełoży się na podwyżkę ok. 40 procent lub niższą dla odbiorcy końcowego.

Rozstaw kwoty dofinansowania – 1110-3900 zł

Dla wszystkich kupujących ciepło ze źródeł zewnętrznych wsparcie wyniesie od 1110 do 3900 zł. Jednakże…

Czytaj również: Dodatek energetyczny 1500 zł do prądu 2022 wniosek

Ciepło w blokach – rachunki

Rachunek dostarczony do rąk odbiorcy ciepła będzie już wyliczony z rekompensatą. Wszystkie wyliczenia powstaną wcześniej na poziomie ciepłowni i stojącego na straży cen Urzędu Regulacji Energetyki. Odbiorca końcowy mieszkający w bloku nie będzie nawet widział fizycznie rekompensaty, ponieważ tym zajmie się ciepłownia i spółdzielnia. Jednocześnie nie ucierpi na tym sytuacja finansowa ciepłowni, ponieważ do nich trafi właśnie wyrównanie ceny. Jeżeli dostawca ciepła drożej kupił gaz lub węgiel otrzyma dopłatę, która będzie stanowić prognozowane 60 procent.

Sprawdź również: Dodatek do drewna 2022 – 1000 zł Wniosek online

Dopłaty do pelletu, LPG, oleju opałowego – kwoty

Oprócz wsparcia odbiorców ciepła poprzez obowiązkowe ograniczenie cen Ustawa przewiduje dodatki dla gospodarstw domowych, które stosują przy ogrzewaniu pellet, drewno, LPG lub olej opałowy. Warunkiem jest oczywiście wpisanie źródeł ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski maja być składane do samorządu, gdzie zostaną poddane weryfikacji ze zgodnością ze wpisem CEEB, a dodatki wyniosą:

  • 3000 zł na pellet;
  • 1000 zł na drewno kawałkowe;
  • 500 zł na LPG;
  • 2000 zł na olej opałowy.

Czas realizacji dopłat ma wynieść 1 miesiąc od złożenia wniosku.

Warto wiedzieć: Dodatek do pelletu 2022 – Jak złożyć wniosek o dodatek do pelletu?

Średnia cena ciepła z rekompensatą – co to jest?

Ustawa nakłada obowiązek na wytwórców ciepła w obszarze wsparcia dla odbiorców ciepła sieciowego. Chodzi o ustalenie średniej ceny ciepła już z rekompensatą  na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła uzyskiwanego z gazu ziemnego albo oleju opałowego, a dla pozostałych źródeł na 103,82 zł za GJ netto.

Wzrost opłat za kaloryfery, ciepłą wodę i c.o. – prognozy na rok 2023

Ocena Skutków Regulacji informuje, że takie wartości podnoszą realnie wzrost na rachunkach odbiorców o 42 procent. Wytwórcy ciepła otrzymają rekompensatę w wypadku droższego zakupu źródeł do wytwarzania ciepła, ale jednocześnie bezwzględnie muszą zastosować się do Ustawy. W razie niezastosowania sie do niej, będą im grozić kary finansowe.

Czytaj więcej: Tarcza 1000 plus wniosek – Dopłata do ogrzewania domu

Sprzedaż ciepła od 1.10.2022 do 30.04.2023 – rekompensaty

System rekompensat będzie funkcjonował od 1.10. 2022 do 30.04.2023 i obejmie dostawy ciepła do gospodarstw domowych, a także wymienionych w Ustawie podmiotów oraz wskazanych w ustawie podmiotów. Chodzi przede wszystkim o wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i socjalne, placówki ochrony zdrowia i systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobki i przedszkola, kluby dziecięce, kościoły, placówki kulturalno-oświatowe, placówki straży pożarnej, czy pozarządowe organizacje pożytku publicznego.

Zobacz również: Gdzie kupić węgiel przez internet? Jak kupić prosto z kopalni?

Czym jest dodatek do podmiotów wrażliwych

Ustawa mówi również o dodatkach dla podmiotów wrażliwych. Są to powyższe podmioty z wyłączeniem gospodarstw domowych, ale samodzielnie dokonujące zakupu paliw do celów grzewczych. Pod uwagę będą wzięte węgiel kamienny i brykiet, pellet o zawartości min. 85 proc. węgla, biomasę, olej opałowy i LPG.

Źródło ogrzewania musi być również jak u podmiotów prywatnych wpisane do CEEB, a dodatek będzie wyliczany jako 40 procent różnicy pomiędzy zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa, a zakupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu tych samych paliw w poprzednich dwóch latach.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here