FotowoltaikawPolsce » Blog » Energia jądrowa czym jest i jak powstaje? – Wady i zalety

Energia jądrowa czym jest i jak powstaje? – Wady i zalety

W 2016 roku świat wyemitował około 4 849 milionów ton CO₂ w wyniku działalności człowieka. Spalanie paliw kopalnych powoduje emisję CO₂ do atmosfery, przyczyniając się do globalnego ocieplenia. Chociaż istnieją pewne rozwiązania, ludzie muszą znaleźć sposoby na ograniczenie emisji CO₂. Energia jądrowa może być alternatywnym źródłem energii, które w mniejszym stopniu przyczynia się do globalnego ocieplenia i jest bardziej zrównoważone niż paliwa kopalne. Mimo to wielu uważa, że ​​korzystanie z energii jądrowej wiąże się z większym ryzykiem niż korzyściami.

Energia jądrowa – Wady i zalety

Energetyka atomowa odgrywa ważną rolę we współczesnym świecie. 437 działających reaktorów pokrywa ok. 10% światowego zapotrzebowania na energię. Niektórzy widzą w energii jądrowej szansę na dekarbonizację i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Inni natomiast chcą odejścia od niej na rzecz OZE, argumentując, że jest to nieprzyjazne środowisku i drogie źródło energii.

Zalety energetyki atomowej z pewnością są imponujące. Przede wszystkim jest to wysoce wydajny sposób produkcji energii. Reakcja rozszczepienia jądra atomowego nie wiąże się z emisjami, a emisje gazów cieplarnianych z tego źródła są wielokrotnie niższe niż te powstające przy spalaniu paliw kopalnych. Jak można zaobserwować na poniższej grafice, pod tym względem energia jądrowa może konkurować z OZE. Porównanie emisji gazów cieplarnianych dla różnych źródeł energii elektrycznej.

Ponieważ rozszczepienie jądrowe jest źródłem ogromnej ilości energii, elektrownie jądrowe charakteryzują się bardzo niewielką powierzchnią w przeliczeniu na jednostkę wytwarzanej przez nie energii. Elektrownia słoneczna wytwarzająca 1 GW energii, tyle co typowa elektrownia jądrowa, zajęłaby ok. 75 razy większa powierzchnię. Aby taką energię wytworzyć za pomocą wiatru, potrzebny byłby teren większy aż 360 razy.

Zastosowanie energii jądrowej

Elektrownie jądrowe są bardzo stabilnym źródłem energii. W przeciwieństwie do OZE nie są zależne od warunków pogodowych. Podtrzymanie ich działania nie wymaga wielu prac konserwacyjnych, jak w przypadku elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne. Typowa elektrownia jądrowa wymaga uzupełnienia paliwa raz na półtora roku lub 2 lata. Według badań U.S. Energy Information Administration elektrownie jądrowe pracują z maksymalną mocą przez ok. 93% czasu, co czyni je ponad 2 razy bardziej wydajnymi niż elektrownie węglowe, a także turbiny wiatrowe i panele słoneczne.

Energetyka jądrowa – ekologiczne źródło energii?

Jedną z zalet energii jądrowej jest to, że nie emituje gazów cieplarnianych. Według NIRS Stany Zjednoczone emitują tylko od 1 do 5 gramów CO₂ na kWh energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowni jądrowej. Wypada to korzystnie w porównaniu z emisjami wytwarzanymi przez paliwa kopalne, takie jak gaz ziemny i węgiel. Z kolei Szwecja emituje 25 razy więcej gazów cieplarnianych na kWh energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach jądrowych. W związku z tym przejście na energię jądrową zmniejszyłoby wpływ gazów cieplarnianych na środowisko.

Czytaj również: Dlaczego warto zbudować elektrownię atomową – jakie są plusy?

Przejście z paliw kopalnych na energię jądrową zapewnia również bardziej zrównoważoną przyszłość ludzkości. W przeciwieństwie do paliw kopalnych energia jądrowa nie wytwarza dwutlenku węgla podczas spalania. Ponadto wydobycie i rafinacja paliw kopalnych wymaga wylesiania i może uszkodzić ekosystemy w przypadku wycieków. Proces wydobycia węgla powoduje wysokie stężenie dwutlenku węgla i rtęci w otaczającym powietrzu. W przeciwieństwie do tego, nawet bez wycieków lub wypadków, elektrownie jądrowe emitują do atmosfery bardzo mało dwutlenku węgla lub rtęci.

Wypadki mają katastrofalne skutki

Przejście na energię jądrową ma również korzyści dla przyrody i środowiska. W przeciwieństwie do paliw kopalnych, które zanieczyszczają powietrze, ziemię i wodę, elektrownie jądrowe nie emitują zanieczyszczeń do żadnego ekosystemu, z którym mogą się spotkać, gdy są wykorzystywane jako źródło energii. To czyni go idealnym źródłem zasilania, ponieważ nie stanowi zagrożenia dla otaczającego środowiska ani ekosystemów. Oznacza to również, że korzystanie z tego źródła energii nie wiąże się z żadnymi skutkami ubocznymi ani problemami w porównaniu z innymi dostępnymi nam obecnie opcjami.

Warto wiedzieć: Przepisanie licznika prądu na nowego właściciela. Jak zrobić to prawidłowo?

Chociaż niektórzy twierdzą, że energia jądrowa wiąże się z większym ryzykiem niż korzyściami, inni uważają inaczej. Wypadki w elektrowniach jądrowych stanowią zagrożenie dla życia ludzkiego i środowiska, gdy są wykorzystywane jako źródło energii. Na przykład seria wydarzeń doprowadziła do częściowego stopienia elektrowni jądrowej w Pensylwanii w 1979 roku. Spowodowało to wyciek materiału radioaktywnego do pobliskich rzek i gleby, gdzie pozostawał przez ponad 30 lat, zanim został powstrzymany przez urzędników państwowych. -Wydobycie uranu dla celów energii jądrowej wymaga dużych inwestycji kapitałowych, których deweloperzy mogą nigdy nie odzyskać, jeśli ceny nie spełnią oczekiwań.

Budowa elektrowni jądrowej nie jest tania

Wiele krajów wydobywających uran do wykorzystania w elektrowniach jądrowych jest bogatych w rudę uranu, ale ubogich w wykwalifikowanych pracowników i kapitał niezbędny do budowy kopalń i elektrowni. W rezultacie wielu górników musi opuścić swoje domy w misjach wyszukiwania i niszczenia przeciwko lokalnym grupom oporu, które obawiają się, że ich obecność zanieczyszcza lokalne źródła wody promieniowaniem. Innym problemem związanym z wykorzystaniem energii jądrowej jest to, że wymaga ona zasobów z dala od innych zastosowań, takich jak rolnictwo lub procesy oparte na przemyśle, takie jak produkcja lub budownictwo. Produkcja energii elektrycznej z energii jądrowej odbywa się kosztem innych zasobów, takich jak grunty orne i woda, które są wykorzystywane do produkcji paliwa dla samych reaktorów.

Czytaj więcej: Czy warto kupić żarówki LED? O ile są oszczędne?

Pomimo obaw dotyczących bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, wiele osób nadal popiera wykorzystanie tego typu energii pomimo swoich krytyków”. Energia jądrowa udowadnia, że ​​jest bezpiecznym i zrównoważonym źródłem energii, ponieważ podczas spalania nie wytwarza gazów cieplarnianych, jest bardziej zrównoważona niż paliwa kopalne i stwarza niewiele zagrożeń, gdy jest używana w sposób odpowiedzialny.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here