FotowoltaikawPolsce » Blog » Jak otrzymać 100% dofinansowania do instalacji pompy ciepła w 2024 roku?
Jak otrzymać 100% dofinansowania do instalacji pompy ciepła w 2024 roku

Jak otrzymać 100% dofinansowania do instalacji pompy ciepła w 2024 roku?

W obliczu rosnących wyzwań związanych z cenami energii oraz konieczności poprawy jakości powietrza coraz częściej wprowadzane są programy wspierające inwestycje w efektywne i odnawialne źródła ciepła.

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań są dopłaty do zakupu i instalacji pomp ciepła, które mają na celu zarówno zwiększenie efektywności energetycznej, jak i redukcję emisji szkodliwych substancji.

Te programy, choć różnią się swoimi szczegółami, stanowią istotne wsparcie dla różnych grup beneficjentów oraz różnych rodzajów budynków.

Dopłaty do pomp ciepła w ramach programu Mój Prąd w 2024 roku

W grudniu 2023 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zakończył przyjmowanie wniosków w ramach programu Mój Prąd 5.0, który obejmował wsparcie nie tylko dla instalacji fotowoltaicznych, ale również dla systemów pomp ciepła.

Dotacje na pompy ciepła w tym programie kształtowały się następująco: do 4,4 tysiąca złotych dla pomp ciepła typu powietrze-powietrze, do 12,6 tysiąca złotych dla pomp typu powietrze-woda bez podwyższonej efektywności, do 19,4 tysiąca złotych dla pomp powietrze-woda o podwyższonej efektywności oraz do 28 tysięcy złotych dla pomp gruntowych. Maksymalna suma dofinansowania, którą można było uzyskać wraz z fotowoltaiką, wynosiła łącznie 58 tysięcy złotych.

W bieżącym roku planowane jest ponowne uruchomienie programu Mój Prąd. Nie ma jednak jeszcze informacji na temat ewentualnych zmian w wysokości oferowanych dopłat.

Czytaj więcej: Zestaw pompa ciepła + panele fotowoltaiczne cena

Wsparcie finansowe dla instalacji pomp ciepła w ramach programu "Moje Ciepło".

Aby otrzymać wsparcie finansowe z programu "Moje Ciepło", konieczne jest zainstalowanie pompy ciepła w nowym domu spełniającym podwyższone standardy energetyczne.

Zobacz również: Kredyt na pompę ciepła – Jak wziąć kredyt na pompę ciepła?

Wymagania te określają, że roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) nie może przekroczyć 63 kWh na metr kwadratowy powierzchni domu w ciągu roku dla wniosków składanych w 2022 roku, a dla kolejnych lat funkcjonowania programu limit ten wynosi 55 kWh.

Dofinansowanie dostępne w ramach programu "Moje Ciepło" obejmuje zakup i instalację różnych typów pomp ciepła, takich jak powietrzne, wodne i gruntowe. Dotacje na te urządzenia wynoszą od 7 do 21 tysięcy złotych, co stanowi wsparcie na poziomie od 30 do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Dotacje na instalację pomp ciepła w ramach programu "Czyste Powietrze" w 2024

Program "Czyste Powietrze" oferuje dotacje na instalację pomp ciepła jako część termomodernizacji domów. Ten priorytetowy program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) skupia się na poprawie efektywności energetycznej budynków.

Więcej informacji: Jak działają pompy ciepła? – Zasady działania pompy ciepła

Wysokość dostępnej dopłaty zależy od dochodu beneficjentów i jest podzielona na trzy grupy.

  • Pierwsza grupa obejmuje osoby o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 135 000 zł, dla których przewidziano podstawowy poziom dofinansowania.
  • Kolejna grupa to osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł netto na osobę oraz 2651 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.
  • Natomiast trzecią grupę stanowią osoby, których dochód wynosi 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym, dla których przewidziano najwyższy poziom dofinansowania.

Warto wiedzieć: Jak przygotować budynek pod instalację pompy ciepła?

Dla beneficjentów o najniższych dochodach rząd przewiduje nawet do 100% dofinansowania, co stanowi istotne wsparcie finansowe przy wymianie urządzeń na bardziej efektywne i ekologiczne.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation