FotowoltaikawPolsce » Blog » Jak wykonać pierwsze uruchomienie pompy ciepła?
Jak wykonać pierwsze uruchomienie pompy ciepła

Jak wykonać pierwsze uruchomienie pompy ciepła?

Popa ciepła różni się konstrukcją od klasycznych źródeł ogrzewania, przez co przy pierwszym uruchomieniu należy sprawdzić kilka czynników wpływających na jej pracę. W poniższym artykule przedstawimy najważniejsze rzeczy, które należy sprawdzić przy pierwszym uruchomieniu pompy ciepła.

Jak przygotować pompę do pierwszego uruchomienia? 

Pierwsze uruchomienie pompy ciepła powinno zostać wykonane przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, najlepiej, żeby był to serwisant producenta lu instalator z odpowiednimi uprawnieniami. Należy dostarczyć osobie instalującej komplet dokumentów, związanych z zastosowanym źródła ciepła (dolnym bądź górnym) lokalizacją pompy i sposobem ogrzewania budynku.

Warto wiedzieć: Jak dbać o pompę ciepła, aby obniżyć jej awaryjność?

Ważną kwestią jest kubatura budynku, która musi być zgodna z normą PN-EN 378, w której określa się minimalną kubaturę budynku, która umożliwia instalacje pompy ciepła, dodatkowo pomieszczenia muszą być wyposażone w odpowiednią wentylację zapewniającą obieg powietrza.

Pierwsze uruchomienie pompy ciepła typu solanka-woda

W przypadku pomp ciepłą solanka-woda kluczowe może okazać się określenie realizacji źródła ciepła. W przypadku dolnego źródła ciepła należy zweryfikować czy dostarcza odpowiedniej ilości energii niskotemperaturowej potrzebnej do działania pompy.

Należy również sprawdzić prawidłowość zastosowanego czynnika niezamarzającego, kluczowa jest tutaj temperatura krzepnięcia i ciśnienie. Istotny jest również sam przepływ czynnika niezamarzającego przez dolne źródło ciepła, sprawdzenie powinno się wykonać podczas wyłączonej pompie ciepłą, pozwoli to ocenić przepływ przez odwierty pionowe lub pętle poziome.

Czytaj więcej: Jaka jest żywotność pompy ciepła?

Z kolei w przypadku górnego źródła ciepła ważne jest zastosowania ograniczników temperatury, zapobiegnie to skierowaniu wody o zbyt dużej temperaturze do ogrzewania podłogowego, co mogłoby wywołać uszkodzenia. Konieczny jest również test ogrzewania i dogrzewania wody użytkowej.

Pierwsze uruchomienie pompy ciepłą typu powietrze woda 

W przypadku pomp ciepła typu powietrze-woda musimy sprawdzić, czy zostały zachowane odpowiednie odstępy podczas montażu, pozwolą one na późniejsze wykonanie prac serwisowych. Należy również sprawdzić, czy pompa jest zainstalowana w miejscu, które uniemożliwia zabrudzeni ścian powstałym wyrzutem lub powstaniem lodu podczas zimy.

Sprawdź również: Na co zwrócić uwagę przed montażem pompy ciepła?

Pierwsze uruchomienie tego typu pompy również powinno zostać wykonane przez odpowiednio przeszkolonego instalatora. Budynek nie powinien być zimny podczas uruchamiania, ponieważ mogłoby to doprowadzić do rozregulowania pompy. Istotna jest również termoizolacja budynku, jeśli w budynek nie jest odpowiednio zaizolowany, może to znacząco wpłynąć na koszt pracy pompy ciepła.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation