FotowoltaikawPolsce » Blog » Moje Ciepło – nowa dotacja dla zakupu pomp ciepła – Wniosek
Moje Ciepło - nowa dotacja dla zakupu pomp ciepła - Wniosek

Moje Ciepło – nowa dotacja dla zakupu pomp ciepła – Wniosek

Na koniec kwietnia 2022 roku zaplanowano początek naboru wniosków do programu Moje Ciepło. Do rozdysponowania przez NFOŚiGW jest 600 mln złotych. Fundusz spodziewa się, że w ramach programu złożonych zostanie ok. 57 tysięcy wniosków.  Data uruchomienia programu była już przesuwana kilkukrotnie – pierwotnie jego start miał mieć miejsce na przełomie marca i kwietnia.

Moje Ciepło – kilka słów o programie

Rządowy program dopłat do instalacji pomp ciepła zakłada pojedyncze dotacje na poziomie od 7000  zł do 21000 zł; o ich wysokości ma decydować przede wszystkim zastosowana technologia. O dopłatę będą mogli ubiegać się jedynie  właściciele domów o podwyższonych standardach energetycznych. Dotacje mają osiągnąć przy tym wysokość 30-45% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Na najwyższe wsparcie (45%) mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Sprawdź teraz: Ile kosztuje montaż pompy ciepła?

Program obejmie osoby fizyczne, ale tylko te, które są posiadaczami lub współwłaścicielami domów nowych - czyli takich, w stosunku do których nie złożono, do momentu ubiegania się o dotację, zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu, chyba, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. Moje Ciepło zostało też pomyślany w ten sposób, aby od roku 2023 zużywana energia pierwotna była o 20 % niższa, niż wynika to z wymogów odnośnie budynków, obowiązujących od 2021 r. Ma to zapewnić zgodność z wymogami dofinansowania, przewidzianymi przez regulacje UE. Program przewiduje również wdrożenie nowego standardu budynków zeroemisyjnych ZEB.

Warto wiedzieć: Koszt instalacji pompy ciepła do domu 200 m2

Program Moje Ciepło - czy taka dotacja jest wystarczająca?

Eksperci branżowi uważają, że program Moje Ciepło to istotny krok  w kierunku wdrożenia w gospodarstwach domowych zeroemisyjnych technologii pozyskiwania energii. Warto przy tym zauważyć, że projektowane zmiany prawne mogą zobowiązać właścicieli budynków mieszkalnych do stosowania pomp ciepła już od roku 2030, a w przypadku budynków, użytkowanych przez instytucje publiczne podobne wymogi mogą być wprowadzone już w roku 2027.

Dla wielu specjalistów jasnym jest, że program Moje Ciepło może znacząco przyspieszyć zmianę standardowych sposobów ogrzewania domów. Warto przy tym zauważyć, że już obecnie użycie do ogrzewania kotłów gazowych wymaga poniesienia kosztów inwestycyjnych, które są zbliżone do tych, związanych z instalacją pompy ciepła.

Przeczytaj również: Jak przygotować budynek pod instalację pompy ciepła?

Wsparcie finansowe, oferowane przez państwo w ramach programu Moje Ciepło, będzie zapewne dla wielu osób bodźcem, dzięki któremu zdecydują się one na taka formę ogrzewania. Poziom dotacji może wydawać się stosunkowo niski, jednak zakup pompy ciepła jest najczęściej opłacalną inwestycją nawet bez dodatkowych zachęt finansowych. 

Moje Ciepło Wniosek od Kwietnia 2022

Objęcie programem tylko właścicieli nowych budynków jest związane z faktem, że to głównie te osoby dysponują środkami, pozwalającymi na sfinansowanie tego typu instalacji. Nowe budownictwo charakteryzuje się zresztą już obecnie znacznie lepszymi parametrami, pozwalającymi na uzyskanie realnych oszczędności w zużyciu energii.

Sprawdź ranking firm fotowoltaicznych w zachodniopomorskim:

Do właścicieli budynków starszej generacji skierowany jest natomiast program termomodernizacyjny Czyste Powietrze, oferujący wyższe kwotowo dotacje. Związane jest to z gorszą izolacja budynków wzniesionych wiele lat temu - w związku z tym w ich przypadku konieczne jest zastosowanie pomp ciepła o większej mocy i droższych, niż te użyte w nowym, energooszczędnym budownictwie.

Z tego też powodu wielu ekspertów uważa, że dotacje, przewidziane w ramach programu Moje Ciepło świetnie spełnią swoją rolę, stając się realnym impulsem do zmiany sposobu ogrzewania wielu nowych budynków.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation