FotowoltaikawPolsce » Blog » Od 8 do 12 maja w Krakowie trwają nabory wniosków na odnawialne źródła energii

Od 8 do 12 maja w Krakowie trwają nabory wniosków na odnawialne źródła energii

W dniach od 8 do 12 maja w Krakowie trwają dwa nabory wniosków na dofinansowanie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz ochroną zasobów wodnych w ramach dwóch proekologicznych miejskich programów: Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na Obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Krakowskiej Mikroretencji Wód Opadowych i Roztopowych.


Warunki i kryteria dofinansowania

Dotacje obejmują m.in. zakup i montaż powietrznych pomp ciepła, gruntowych pomp ciepła, instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych.Dotacja zostanie udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych do realizacji zadania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach lokalowych położonych na obszarze

Gminy Miejskiej Kraków, które spełniają następujące warunki:

  • posiadają ogrzewanie proekologiczne
  • powierzchnia użytkowa przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej nie przekracza 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego
  • budynek mieszkalny/lokal mieszkalny musi posiadać wszystkie stosowne dokumenty na dzień złożenia wniosku, które uprawniają do jego/jej zamieszkania
  • w przypadku realizacji zadania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach lokalowych, w których znajdują się paleniska na paliwo stałe, warunkiem otrzymania dotacji jest ich likwidacja.

Czytaj więcej: Jak oszukują sprzedawcy fotowoltaiki i pomp ciepła


Kto może ubiegać się o dotację?

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do:

- nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony budynek lub nieruchomości lokalowej znajdującej się w budynku,
- nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek,
- nieruchomości gruntowej, na której znajduje się lokal mieszkalny lub nieruchomość lokalowa znajdująca się w budynku.

Wniosek można składać od 8 do 12 maja 2023 roku. W przypadku wypełnienia wymagań formalnych, wniosek zostanie rozpatrzony. Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Osoby, którym zostanie przyznana dotacja, będą zobowiązane do złożenia wniosku o płatność w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji. 

Sprawdź również: W jakim okresie najlepiej założyć fotowoltaikę?

Dotacje na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz krakowską mikroretencję wód opadowych i roztopowych są doskonałym sposobem na poprawę stanu środowiska i oszczędności finansowe. Dzięki tym dotacjom mieszkańcy Krakowa będą mogli wdrożyć nowoczesne i proekologiczne rozwiązania, które pozytywnie wpłyną na jakość życia i środowiska. 

Wniosek o dotację można składać w Urzędzie Miasta Krakowa - Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny zapoznać się z dokumentami regulującymi nabór, dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa oraz w siedzibie urzędu. 

Warto wiedzieć: Fotowoltaika dla agroturystyki – ile kosztuje?

Wniosek o dotację w ramach Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na Obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w ramach Krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych można składać w okresie od 8 do 12 maja 2023 roku. Zachęcamy mieszkańców Krakowa do skorzystania z możliwości uzyskania dotacji na proekologiczne inwestycje.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here