FotowoltaikawPolsce » Blog » Pompy ciepła- Komisja Europejska alarmuje o konieczności ograniczenia emisji

Pompy ciepła- Komisja Europejska alarmuje o konieczności ograniczenia emisji

Komisja Europejska mając na celu ochronę środowiska naturalnego 28 kwietnia 2023 roku uruchomiła pierwszy etap konsultacji publicznych, na których omawiany jest nowy plan działania, dzięki któremu na rynku europejskim zostaną szybciej wprowadzone pompy ciepła. Cały projekt zmierza do wsparcia działań dekarbonizacyjnych budynków, przemysłu oraz sektora ciepłowniczego. 

Wprowadzenie pomp ciepła a normy prawa europejskiego 

Komisja Europejska wydała Komunikat, który dotyczy szybszego wprowadzenia pomp ciepła na rynku europejskim, który jest uzupełnieniem wielu inicjatyw legislacyjnych. Do tego grona należy projekt „Fala Renowacji”, dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD), dyrektywa o efektywności energetycznej (EED) czy rozporządzenia poszczególnych produktów, które służą do ogrzewania i chłodzenia, a więc EKOprojekt i eytykietowanie energetyczne.

Czytaj dalej: W jakim okresie najlepiej założyć fotowoltaikę?

Przydatne statystyki

Komisja Europejska jasno wskazuje, że aż 50% energii, która używana jest w UE, przeznaczona zostaje na ogrzewanie bądź chłodzenie.  Co więcej, 70% uzyskiwanej energii pochodzi z wykorzystania paliw kopalnianych. Unia Europejska w swojej polityce energetyczno- klimatycznej zakłada w 2030 roku -55% redukcji emisji CO2 względem poziomu z 1990 r.  W związku z tym, konieczna jest do roku 2027 instalacja ok. 10 mln dodatkowych pomp ciepła, zarówno w indywidualnych budynkach, jak również pomp wieloskalowych w sektorze ciepłowniczym i przemysłowym.

Proces postępowania 

Komunikat Komisji Europejskiej diagnozuje i określa  konieczne do wprowadzenia zmiany zmierzające do szybszego wprowadzenia pomp ciepła. Pierwszy etap konsultacji trwa do 26 maja 2023 roku. Kolejnym krokiem będzie kwestionariusz dostępny przez 12 tygodni. 20-22 czerwca br. to czas dialogu z interesariuszami podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EUSEW). Dostępne będą także konsultacje online w formie Q&A. Nad całością projektu czuwa Dyrekcja Generalna ds. Energii (DG ENER) i inne Departamenty. 

Sprawdź również: Fotowoltaika na dach chłodni – ile kosztuje?

Praktyczny wymiar wprowadzanych kroków legislacyjnych

Komisja Europejska określi wszelkie bariery strukturalne, informacyjne oraz niedoskonałości rynku, które utrudniają wdrażanie pomp ciepła. Powstający dokument poruszy także ramy polityczne i regulacyjne. W związku z tym:

  • zaktualizowane zostaną przepisy prawne dyrektywy o OZE (RED), dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD), dyrektywy o efektywności energetycznej (EED), aktu w sprawie neutralnego emisyjnie przemysłu i inne,
  • ułatwiony zostanie proces finansowania pomp ciepła, zarówno na poziomie indywidualnych podmiotów, jak również przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Warto wiedzieć: Fotowoltaika dla centrum ogrodniczego – ile kosztuje?

Wszystkie podjęte działania mają prowadzić do poprawy zwiększenia ilości pomp ciepła, zapewnienia konkurencyjności w łańcuchu dostaw, jak również poprawy dynamiki rozwoju sektora. 

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here