FotowoltaikawPolsce » Blog » Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych ile kosztuje?
Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych ile kosztuje

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych ile kosztuje?

Instalacja fotowoltaiczna to dość kosztowne przedsięwzięcie wiążące się ze sporym jednorazowym wydatkiem. Jeśli zdecydujemy się na montaż paneli warto pomyśleć także o ich ubezpieczeniu. Umieszcza się je najczęściej na dachu budynku, dlatego są one szczególnie narażone na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych, a w szczególności takich zjawisk, jak huragany, uderzenie pioruna czy opady gradu. Warto zapoznać się z dostępnymi ofertami polis najpopularniejszych towarzystw ubezpieczeniowych obejmujących panele fotowoltaiczne.

Panele fotowoltaiczne- czym się charakteryzują?

Panele fotowoltaiczne przekształcają promieniowanie słoneczne na energię elektryczną, która może stanowić źródło zasilania urządzeń znajdujących się w gospodarstwie domowym. Umożliwiają one także sprzedaż nadwyżek nagromadzonej energii do dostawców prądu.

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia nie ma jednoznacznie sformułowanej definicji paneli fotowoltaicznych. Są one jednak składowymi mienia i dzieli się je na elementy będące integralną częścią budynku oraz na te, które znajdują się na terenie posesji.

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych- co dokładnie obejmuje?

Jednym z towarzystw ubezpieczeniowych, które oferuje możliwość wykupienia polisy na panele fotowoltaiczne jest Wiener. Ubezpieczyciel ten umożliwia ochronę instalacji przed nazwanymi ryzykami, czyli przede wszystkim przed:

 • zdarzeniami naturalnymi, a w szczególności przed gradem, huraganem, lawiną, śniegiem, pożarem, powodzią, uderzeniem pioruna oraz upadkiem obiektów,
 • skutkami działań osób trzecich, takimi jak wandalizm, celowe uszkodzenie, kradzież całej instalacji lub poszczególnych jej elementów,
 • kosztami przeprowadzania akcji ratowniczej i jej skutkami,
 • kosztami związanych z koniecznością zastąpienia uszkodzonych elementów nowymi i bardziej zaawansowanymi technologicznie.

Wiener umożliwia także wykupienie ubezpieczenia All Risk, czyli od wszystkich wymienionych oraz sytuacjami, które są trudne do przewidzenia. 

Inną interesującą ofertą jest polisa oferowana przez TUZ, które w wariancie podstawowym obejmuje:

 • kradzież oraz włamanie z rabunkiem,
 • nawałnicę orz gwałtowne opady śniegu,
 • wybuch i pożar,
 • lawinę i osunięcie się budynku,
 • uderzenie pioruna i przepięcie,
 • upadek statku powietrznego,
 • wichurę,
 • zalanie,
 • przerwę w produkcji energii elektrycznej.

 W przypadku ubezpieczyciela, jakim jest PZU ochroną objęte są panele o mocy maksymalnej wynoszącej 20 kW, które zamontowane są na stałe. Ubezpieczenie pokrywa straty związane z ich uszkodzeniem na skutek zdarzeń losowych oraz przerw w dostawie energii przez okres maksymalnie 180 dni.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych?

Elementy instalacji fotowoltaicznej, które znajdują się wewnątrz budynku, a także na nim traktowane są jako elementy stałe budynku i podlegają one ochronie, gdyż obejmuje je już podstawowy wariant ubezpieczenia domu. Ich wartość należy w takim przypadku doliczyć do ogólnej wartości budynku, co pozwoli wyliczyć należną do zapłaty składkę. Z kolei elementy, które znajdują się poza budynkiem, ale są usytuowane w granicach posesji można dodatkowo ubezpieczyć wykupując rozszerzenie do ubezpieczenia.

Polisa obejmuje nie tylko panele fotowoltaiczne, ale również solarne. Są one wykorzystywane wyłącznie do produkcji energii cieplnej, którą można następnie wykorzystać do ogrzania wody użytkowej lub jako dodatkowe źródło ogrzewania budynku. Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych oraz solarnych może chronić je poprzez wypłatę rekompensaty za straty związane z działaniem zdarzeń losowych i osób trzecich lub postaci wypłaty środków przeznaczonych na pokrycie strat wynikających z przestoju instalacji. 

Ubezpieczenie na fotowoltaikę- kiedy odszkodowanie nie zostanie wypłacone?

Każda polisa, w tym również ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej posiada pewne wyłączenia odpowiedzialności. Są one zawarte w OWU, dlatego trzeba zapoznać się z nimi dokładnie za każdym razem przed podpisaniem umowy. Mogą one różnić się w zależności od konkretnego ubezpieczyciela, ale najczęściej dotyczą one szkód, które powstały w wyniku:

 • umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa któregoś z mieszkańców gospodarstwa domowego,
 • niewłaściwego użytkowania, które jest niezgodne z przeznaczeniem,
 • zużycia będącego następstwem naturalnego zużycia poszczególnych elementów,
 • błędów producenta lub instalatora,
 • powstałych w wyniku upadku drzewa, które zostało poddane w niewłaściwy sposób wycince.

Jaką kwotę odszkodowania można uzyskać za uszkodzone panele fotowoltaiczne?

Podczas wyboru odpowiedniej polisy ogromne znaczenie ma to, aby właściwie określić wartość paneli. Jeśli będzie ona zbyt niska może to skutkować wypłatą niższego odszkodowania, które nie będzie wystarczające na pokrycie szkód. Z kolei zbyt wysoka wartość sprawi, że składka będzie znacząco zawyżona, co nie przyniesie żadnej widocznej korzyści.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe określają górne limity odpowiedzialności. Oznacza to, że maksymalna wysokość wypłaconego odszkodowania może być niższa niż realna ich wartość. Limity te mogą być bardzo różne, a zależą one głównie od rodzaju zdarzeń, jakie miały miejsce. W przypadku zdarzeń naturalnych limit ten najczęściej wynosi 50 000 zł, kradzieży- 30 000 zł, a ubezpieczenie od stłuczenia może pokryć maksymalnie straty na kwotę 10 000 zł.

Wysokość wypłacanego ubezpieczenia nie może nigdy przekraczać realnej wartości powstałej szkody. Są to bowiem środki wypłacane po to, aby możliwe było usunięcie szkody, a ich celem nie jest zdobywanie korzyści finansowej.

Jak kupić ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych?

Na rynku znaleźć można wiele interesujących ofert dotyczących ubezpieczenia zarówno paneli fotowoltaicznych, jak i solarnych. Najlepszym sposobem na to, aby szybko je porównać jest użycie kalkulatora ubezpieczeń, który można znaleźć w sieci. Po wprowadzeniu do niego podstawowych danych dotyczących nieruchomości, jej wartości, zakresu ochrony itd. można otrzymać najlepiej dopasowane do indywidualnych potrzeb oferty ubezpieczeń. Takie porównanie pozwoli wybrać polisę, która będzie najkorzystniejsza finansowo, dzięki czemu można zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy. 

W przypadku niektórych towarzystw ubezpieczeniowych polisa na instalację fotowoltaiczną oraz solarną dostępna jest jako osobny produkt, który można dodatkowo dokupić do posiadanej polisy na dom. Warto mieć na uwadze to, że ubezpieczyciel w żadnym wypadku nie pokryje strat związanych z niewłaściwym montażem paneli, gdyż odpowiada za to producent oraz montażysta. Nie ma natomiast znaczenia to, czy na panele fotowoltaiczne lub solarne została wzięta dotacja, która ma na celu pokryć część wydatków związanych z ich zakupem oraz montażem.

Nie jest to żadną przeszkodą do tego, aby wykupić tego rodzaju ubezpieczenie. Proces zgłaszania szkody oraz czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania jest taki sam, jak ma to miejsce w przypadku klasycznego ubezpieczenia domu czy mieszkania. Środki na pokrycie bezspornych strat wypłacane są w ciągu maksymalnie 30 dni.

Anna Rokicka

Ukończyłam studia Inżynieria odnawialnych źródeł energii ponad 2 lata temu. Od 3 miesięcy moją pasją jest tworzenie publikacji dla portalu FotowoltaikawPolsce.com

Więcej informacji

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here