FotowoltaikawPolsce » Blog » Zamrożone ceny prądu do 2023r! Złóż oświadczenia do końca listopada
Inwertery Growatt - Falowniki – czy warto kupić

Zamrożone ceny prądu do 2023r! Złóż oświadczenia do końca listopada

W 2023 ceny prądu dla firm zostaną zagwarantowane na zdefiniowanym odgórnie pułapie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 2 listopada bieżącego roku złożył podpis na ustawie dotyczącej wprowadzenia limitu ceny prądu dla między innymi średnich, małych oraz mikro firm. W związku z tym maksymalna cena prądu dla tych podmiotów w okresie od 1 grudnia do końca przyszłego roku będzie wynosiła 785 złotych za megawatogodzinę (MWh). Jest jednak pewien warunek. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą (JDG) muszą swojemu dostawcy prądu złożyć stosowne oświadczenie. 

Ceny prądu dla firm w 2023 roku zamrożone! Warunkiem złożenie oświadczenia do końca listopada 2022

Zarówno mali, jak i średni przedsiębiorcy (w tym firmy jednoosobowe) powinni dostarczyć swoim dostawcom prądu deklarację o korzystaniu z ceny maksymalnej, która wynosi 785 zł/MWh. Jest to 79 groszy/kWh. W ich ślady mogą pójść także przedstawiciele szpitali, szkół, spółek komunalnych czy gmin. Jeśli złoży się wspomniane oświadczenie do 30 listopada, maksymalne ceny będą obowiązywać już od następnego dnia, czyli 1 grudnia. Natomiast późniejsze doręczenie tego dokumentu będzie związane z tym, że maksymalna cena wejdzie w życie dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedłożono deklarację. 

Czytaj więcej: Dopłata do ogrzewania w bloku 2022 – Gdzie złożyć wniosek?

Zamrożenie cen prądu dla firm 

Wszystko zaczęło się 20 października 2022 roku. Sejm wówczas przyjął ustawę na temat środków nadzwyczajnych, których celem jest nie tylko ograniczenie wysokości cen prądu, ale również wsparcie niektórych odbiorców w roku następnych. Przegłosowany przez posłów mechanizm ma chronić na przykład średnie i małe firmy, samorządy, podmioty wrażliwe. Prezydent ustawę podpisał niedługo później, bo już 2 listopada. W taki oto sposób ceny prądu w 2023 roku dla wszystkich średnich, małych oraz mikro firm zostały zamrożone. Obowiązywać w tym okresie będzie jedna gwarantowana cena prądu. Z takiej taryfy będą mogli także skorzystać odbiorcy wrażliwi czy samorządy.

Sprawdź również: Kontrola deklaracji CEEB – Kontrola źródeł ciepła w 2023 roku.

Lista podmiotów, które obejmą przyjęte regulacje, jest bardzo długa. Znaleźć na niej można między innymi szkoły, uczelnie wyższe, placówki opieki zdrowotnej, żłobki, noclegownie, domy pomocy społecznej, kościoły, placówki kulturalne, ochotnicze straże pożarne, związki zawodowe, budynki użyteczności publicznej czy organizacje pozarządowe. W ramach tego mechanizmu zostaną objęte też jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe zakłady budżetowe.

Natomiast przeforsowana poprawka do projektu ustawy uzupełniła spis uprawnionych o obiekty sportowe szkolące przykładowo członków reprezentacji narodowej oraz producentów rolnych, którzy są mikro-, małymi albo średnimi przedsiębiorcami. Co warto podkreślić, gwarantowana cena prądu w 2023 roku będzie dotyczyć ceny dla odbiorców końcowych bez względu na to, od kogo pozyskują energię. 

Warto wiedzieć: Jak zabezpieczyć pompę ciepła przed zamarzaniem?

Jak dużo firmy zapłacą za prąd w 2023 roku? Obliczenia

Według założeń rozwiązania, którego celem jest ochrona odbiorców wrażliwych, firm oraz samorządów wzrost cen energii elektrycznej na rynku w przyszłym roku nie wpłynie w żaden sposób na wysokość wyznaczonej stałej ceny za obrót energią elektryczną, która dotyczy rozliczeń z odbiorcami. Opiewa ona na 0,785 zł/kWh.

Czytaj dalej: Aktualne ceny paneli fotowoltaicznych w Polsce

Zaprezentowana cena jest odrobinę wyższa od tej obowiązującej w wypadku gospodarstw domowych. Ta wynosi bowiem 0,693 zł/kWh.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here