FotowoltaikawPolsce » Blog » Zmiany w programie Czyste Powietrze 2024 – co się zmienia od 22 kwietnia?
Zmiany w programie Czyste Powietrze 2024

Zmiany w programie Czyste Powietrze 2024 – co się zmienia od 22 kwietnia?

W programie Czyste Powietrze, od 22 kwietnia, planowane są zmiany, szczególnie dotyczące warunków uzyskiwania dotacji na pompy ciepła i kotły na pellet. Na czym te zmiany dokładnie polegają? Czy wysokość dofinansowania również ulegnie modyfikacji?

Program Czyste Powietrze 2024

Program Czyste Powietrze, zainicjowany w 2018 roku i zakładający swoje działanie do 2030 roku, ma na celu poprawę jakości powietrza oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Pierwszym etapem realizacji jest eliminacja przestarzałych urządzeń grzewczych z domów oraz ich zastąpienie przez energooszczędne i niskoemisyjne alternatywy. Drugim celem jest powszechna i kompleksowa termomodernizacja domów jednorodzinnych.

Czytaj więcej: Wypowiedzenie umowy fotowoltaicznej – Jak to zrobić?

Okresowo, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) modyfikuje warunki oraz wysokość dostępnej dotacji. Nadchodząca zmiana, obowiązująca od 22 kwietnia, skupia się na dotowaniu pomp ciepła, które w ostatnim czasie budziły duże kontrowersje. Media często informowały o przypadkach, gdzie inwestorzy wymieniali stare kotły na pompy ciepła, oczekując obniżenia kosztów ogrzewania, lecz otrzymywali zaskakująco wysokie rachunki za prąd. Poniżej przedstawione są szczegóły podejmowanych w tej sprawie działań przez organizatorów programu.

Jakie zmiany w programie Czyste Powietrze od 22 kwietnia?

Pompy ciepła

Od 22 kwietnia 2024 roku, dotacje będą udzielane wyłącznie na pompy ciepła zapisane na liście ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów). Aby dostać się na tę listę, pompa ciepła musi:

  • przejść badania przeprowadzone w niezależnych, akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie UE lub EFTA,
  • wyniki badań muszą zgadzać się z danymi zawartymi w karcie produktu oraz etykiecie energetycznej danego urządzenia.

Aktualnie wpisane na listę ZUM pompy ciepła będą musiały dołączyć raport z przeprowadzonych badań.

Warto wiedzieć: Łączenie paneli fotowoltaicznych – w jaki sposób łączyć?

Kotły zgazowujące drewno i kotły na pellet

Od 22 kwietnia 2024 roku, możliwe będzie uzyskanie dotacji jedynie na kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet, które również zostaną zapisane na liście ZUM. Decyzja ta wynika również z pojawiających się na rynku informacji o przypadkach, gdzie producenci lub sprzedawcy podawali nieprawdziwe informacje dotyczące parametrów technicznych tych urządzeń.

Nie przewiduje się zmian w wymogach dotyczących tych źródeł ciepła. Nadal będą dotowane:

  • kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie,
  • kotły na pellet o podwyższonym standardzie.

Urządzenia te muszą posiadać klasę energetyczną co najmniej A+ oraz obniżony o połowę poziom emisji cząstek stałych, wynoszący nie więcej niż 20 mg/m³.

Zobacz również: Instalacja fotowoltaiczna 5 kWp – cena, ile prądu wyprodukuje?

Jakie jeszcze zmiany w programie Czyste Powietrze w 2024?

W najbliższej edycji programu nie planuje się zmian w wymogach dotyczących innych kategorii kosztów kwalifikowanych. Pomimo inflacji, wysokość dotacji pozostanie niezmieniona.

Ile razy można składać wniosek w ramach programu Czyste Powietrze?

W poprzedniej wersji programu Czyste Powietrze wprowadzono możliwość składania dwóch wniosków o dofinansowanie. Jeśli pierwszy wniosek obejmował unowocześnienie systemu grzewczego poprzez usunięcie przestarzałego źródła ciepła i zastąpienie go nowoczesnym, niskoemisyjnym rozwiązaniem, a inwestycja została pomyślnie rozliczona w ramach programu, ten sam beneficjent może złożyć drugi wniosek.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation