Globalne zużycie energii rośnie, a oczekuje się, że w ciągu najbliższych dwóch dekad zapotrzebowanie będzie rosło o 1,5% rocznie. Większość tej energii nadal wytwarzana jest z paliw kopalnych, które mają znaczący wpływ na środowisko. Spalanie paliw kopalnych powoduje uwalnianie do atmosfery gazów cieplarnianych, przyczyniając się do zmiany klimatu i związanych z nią skutków, takich jak […]

Aplikacja Mój Licznik Energii to rozwiązanie, które ma pomóc użytkownikom w śledzeniu zużycia energii i efektywnym zarządzaniu jej zużyciem. Aplikacja dostępna jest w dwóch formach: Portalu Mój Licznik oraz aplikacji mobilnej Mój Licznik. Portal Mój Licznik ma umożliwić klientom monitorowanie zużycia energii elektrycznej, weryfikację wskazań liczników oraz porównywanie zużycia energii w różnych porach roku. Z […]

Przed omówieniem różnic w kosztach energii elektrycznej jednofazowej i trójfazowej ważne jest zrozumienie podstaw każdego systemu. Energia elektryczna jednofazowa to rodzaj przesyłu energii elektrycznej wykorzystujący pojedynczy kształt fali prądu przemiennego . System ten jest powszechnie stosowany w obiektach mieszkalnych i mniejszych zastosowaniach komercyjnych, ponieważ jest wystarczający do zasilania większości urządzeń i urządzeń gospodarstwa domowego. Natomiast […]