FotowoltaikawPolsce » Blog » Ile kosztuje naładowanie samochodu elektrycznego?
Ile kosztuje naładowanie samochodu elektrycznego

Ile kosztuje naładowanie samochodu elektrycznego?

Jednym z głównych czynników wpływających na koszt ładowania samochodu elektrycznego są zróżnicowane stawki za energię elektryczną w różnych regionach. Ceny energii elektrycznej mogą się zmieniać w zależności od taryfy, regionu i dostawcy.

W związku z tym istotne jest dokładne zapoznanie się z ofertami różnych dostawców przy podejmowaniu decyzji, gdzie naładować samochód elektryczny, zwłaszcza jeśli planujesz ładować go w domu. Przykładowo koszt ładowania samochodu elektrycznego na 100 km przejechania może zależeć od stawek operatora lub wybranej taryfy za energię elektryczną.

Ładowanie samochodu elektrycznego – cennik

Kolejnym czynnikiem, który może mieć wpływ na koszt ładowania pojazdu elektrycznego, są opłaty związane ze stacjami ładowania oraz koszty członkostwa. Publiczne stacje ładowania mogą pobierać różne ceny za tę samą ilość energii elektrycznej – od 1,1 do 3,5 zł za 1 kWh.

Czytaj więcej: Ładowanie samochodu elektrycznego za pomocą paneli słonecznych – wskazówki i porady

Niektórzy operatorzy mogą oferować różne ceny opłat w zależności od rodzaju abonamentu lub rejestracji, np. jednorazowe ładowanie, energia standardowa, energia plus lub energia maksymalna. Ponadto stacje prądu przemiennego ładują wolniej, ale taniej, a koszt wynosi około 1,1–1,8 zł za 1 kWh. Dlatego przy ustalaniu całkowitego kosztu ładowania samochodu elektrycznego niezwykle ważne jest uwzględnienie konkretnej stacji ładowania i wszelkich związanych z nią kosztów członkostwa.

Wreszcie, wydajność akumulatora pojazdu elektrycznego może również wpływać na koszt ładowania. Ładowanie samochodu elektrycznego jest operacją bardziej złożoną logistycznie niż tankowanie pojazdu z silnikiem spalinowym. Wydajność akumulatora określi, ile energii potrzeba do naładowania pojazdu do pełnego zasięgu, co ostatecznie wpłynie na koszt ładowania.

Warto wiedzieć: Gaszenie samochodu elektrycznego

Przykładowo ładowanie samochodu elektrycznego z domowego gniazdka, przy założeniu stawki 0,8585 zł/kWh, może kosztować różnie w zależności od wydajności akumulatora pojazdu. Dlatego przy obliczaniu oczekiwanego kosztu ładowania istotne jest uwzględnienie wydajności akumulatora konkretnego modelu pojazdu elektrycznego.

Sposoby pobierania opłat i ich koszty

Opcje ładowania w domu zapewniają właścicielom pojazdów elektrycznych wygodną i opłacalną metodę ładowania samochodów. Koszt ładowania pojazdu elektrycznego w domu zależy zazwyczaj od taryfy za energię elektryczną i pojemności akumulatora pojazdu. Przykładowo, przyjmując stawkę 0,8585 zł/kWh, koszt ładowania można obliczyć na podstawie pojemności akumulatora oraz energii zużytej w procesie ładowania. Należy zauważyć, że mogą obowiązywać limity ilości zużytej energii elektrycznej według niższej stawki taryfowej, przy czym wyższe stawki będą stosowane po przekroczeniu określonych progów.

1. Cena Energii Elektrycznej:

 • W Domu: Koszt ładowania w domu zależy od stawki za kWh (kilowatogodzinę) w Twojej taryfie energetycznej. Średnie ceny mogą się różnić w zależności od regionu i dostawcy energii.
 • Na Stacjach Ładowania: Publiczne stacje ładowania mogą oferować różne taryfy, w tym płatności za kWh, opłaty stałe za sesję ładowania lub abonamenty.

2. Pojemność Baterii Samochodu:

 • Obliczenie Zużycia Energii: Aby obliczyć koszt pełnego naładowania, musisz znać pojemność baterii samochodu, wyrażoną w kWh. Na przykład, samochód z baterią 40 kWh zużyje 40 kWh energii do pełnego naładowania.

3. Wydajność Ładowania:

 • Straty Energetyczne: Należy uwzględnić, że proces ładowania nie jest w 100% efektywny i mogą wystąpić straty energetyczne.

Przykładowe Obliczenie:

Załóżmy, że cena za kWh wynosi 0,60 zł. Samochód z baterią o pojemności 40 kWh będzie potrzebował 40 kWh do pełnego naładowania.

 • Koszt Pełnego Naładowania: 40 kWh×0,60 zł/kWh=24 zł40kWh×0,60zł/kWh=24zł

4. Sposób Ładowania:

 • Ładowanie Domowe vs Publiczne: Ładowanie w domu jest zazwyczaj tańsze niż na publicznych stacjach ładowania, które mogą naliczać wyższe stawki za kWh lub dodatkowe opłaty.

5. Rodzaj Ładowarki:

 • Ładowarki Szybkie vs Standardowe: Szybkie ładowarki (DC) mogą być droższe w użyciu niż standardowe ładowarki (AC), ale oferują znacznie szybsze ładowanie.

Analizy pokazują jednak, że ładowanie pojazdu elektrycznego w domu jest generalnie tańsze niż korzystanie z publicznych stacji ładowania.

Zalety ładowania w domu:

 • Wygodny i ekonomiczny
 • Koszty zależne od taryfy za energię elektryczną i pojemności baterii
 • Zwykle dostępne są niższe stawki, do określonego limitu

Zobacz również: Sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce

Publiczne stacje ładowania oferują kierowcom pojazdów elektrycznych elastyczność w zakresie ładowania pojazdów poza domem, ale ich struktura cenowa może się znacznie różnić. Koszt ładowania na stacji publicznej zależy od takich czynników, jak dostawca, prędkość ładowania i ilość zużytej energii elektrycznej.

Przykładowo cena za kWh w publicznej ładowarce może wahać się od 1,50 zł do nawet ponad 2,00 zł. Ponadto publiczne stacje ładowania mogą oferować różne opcje abonamentu, co może mieć wpływ na opłaty za ładowanie. Chociaż ładowanie w miejscach publicznych może być droższe niż ładowanie w domu, zapewnia ono kluczową usługę właścicielom pojazdów elektrycznych, którzy potrzebują ładowania w drodze.

Kluczowe czynniki wpływające na koszty opłat publicznych:

 • Dostawca i prędkość ładowania
 • Opcje subskrypcji
 • Zużycie energii elektrycznej podczas ładowania

Technologia szybkiego ładowania zrewolucjonizowała krajobraz ładowania pojazdów elektrycznych, znacznie skracając czas potrzebny do naładowania akumulatora pojazdu. Chociaż stacje szybkiego ładowania zapewniają cenne usługi kierowcom pojazdów elektrycznych, związane z nimi koszty mogą być wyższe niż w przypadku standardowych publicznych stacji ładowania.

Więcej informacji: Ile kosztuje naładowanie Tesli w domu w 2023 roku?

Na przykład stacje szybkiego ładowania prądem stałym mogą pobierać średnio 2–2,3 zł za kWh, co skutkuje wyższym całkowitym kosztem pełnego ładowania.

Pomimo zwiększonych kosztów wygoda i oszczędność czasu, jakie zapewnia technologia szybkiego ładowania, czynią ją atrakcyjną opcją dla wielu właścicieli pojazdów elektrycznych.

Uwagi dotyczące technologii szybkiego ładowania:

 • Skrócony czas ładowania
 • Wyższe koszty w porównaniu ze standardowym ładowaniem publicznym
 • Większa wygoda dla właścicieli pojazdów elektrycznych

Więcej informacji

Post navigation