FotowoltaikawPolsce » Blog » 2 mld zł dofinansowania na innowacje ekologiczne
2 mld zł dofinansowania na innowacje ekologiczne

2 mld zł dofinansowania na innowacje ekologiczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest bliski uruchomienia programu finansującego innowacje dotyczące środowiska. Kwota 2 mld zł ma zostać rozdysponowana w postaci dotacji lub pożyczek na preferencyjnych warunkach.

Tego typu działanie ma wspierać nowoczesne, polskie rozwiązania w dziedzinie innowacji ekologicznych. Program dofinansowania ma zachęcać do wprowadzania innowacyjnych technologii, które powinny przyczynić się do sprawnego i efektywnego realizowania celów Europejskiego Zielonego Ładu. Szczególny nacisk stawia się na neutralność klimatyczną, zieloną transformację gospodarki i zrównoważony rozwój.

Jakie są cele programu wspierającego innowacje środowiskowe?

Program zakłada, że aby otrzymać dofinansowanie, wnioskodawcy musi przyświecać cel zgodny z europejskimi wymaganiami. W tym celu wskazane są konkretne cele środowiskowe, które powinny zostać spełnione dzięki wprowadzanym innowacjom. Przedsiębiorcy powinni zatem wykazać, iż ich pomysły przyczynią się na przykład do:

 • łagodzenia coraz szybciej postępujących zmian klimatycznych
 • adaptacji do aktualnych i przyszłych zmian klimatu, 
 • zrównoważonego wykorzystywania oraz świadomej ochrony zasobów wodnych i morskich, 
 • zapobiegania powstawaniu nadmiernej ilości odpadów i recyklingu
 • zapobiegania, kontroli i zmniejszania zanieczyszczeń powietrza, wody oraz ziemi,
 • ochrony oraz odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.

Czytaj więcej: Ile prądu zużywa komputer?

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania skorzystają przedsiębiorcy, którzy zechcą podjąć się innowacyjnych rozwiązań w istniejących lub nowo powstałych przedsiębiorstwach. Innowacje mają polegać na przykład na zwiększeniu mocy produkcyjnych poprzez budowanie linii technologicznych lub fabryk, które służyłyby produkcji innowacyjnych produktów. Celem dofinansowania jest wspieranie przedsiębiorców, którzy chcą wdrożyć nowe technologie lub udoskonalić dotychczas działające.

Sprawdź również: Ile prądu zużywa pompa ciepła?

Kiedy można liczyć na dodatkowe środki?

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do końca 2027 roku. Nie będzie to jednak pewny termin. Środki będą dysponowane do wyczerpania środków. Warto zatem złożyć wniosek jak najwcześniej. Okres kwalifikowalności kosztów to czas w przedziale 1 września 2020 roku - 31 grudnia 2027 roku. Wnioski można składać od 1 lutego 2023. Pierwsza faza projektu to fiszka projektowa, czyli preselekcja. W drugiej fazie wnioskodawcy, którzy zostaną do niej dopuszczeni będą wzywani do uszczegółowienia swoich wniosków.

Warto wiedzieć: Ile prądu zużywa kuchenka elektryczna?

Jakie będą formy dofinansowania?

Przewidziane formy dofinansowania to:

 • pożyczka obejmująca maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowanych, udzielana na warunkach preferencyjnych, a przede wszystkim z możliwością umorzenia do 25 % 
 • dotacja - czyli premia innowacyjna, która pomniejszałaby kwotę kapitału pożyczki o 20 % (ale nie więcej niż 10 mln zł) pod warunkiem, że przedsięwzięcie zostanie zrealizowane prawidłowo.

 Kwota pożyczki wyniesie zatem:

 • od 1 mln zł do 100 mln zł dla mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw
 • od 2 mln zł do 300 mln zł dla dużych przedsiębiorstw

Dla project finance pożyczka nie może przekroczyć:

 • 30 mln zł dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
 • 100 mln zł dla dużych przedsiębiorstw

Aby spełnić warunek przyznania premii innowacyjnej trzeba będzie zrealizować założone w umowie efekty rzeczowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Warunki będą opisane w umowie o dofinansowanie. Premia pomniejszy natomiast kwotę kapitału do spłaty. Odbędzie się to poprzez anulowanie ostatnich rat kapitałowych pożyczki, które pozostaną do spłaty.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation