FotowoltaikawPolsce » Blog » Podatek od fotowoltaiki 2023 – czy istnieje coś takiego?
Podatek od fotowoltaiki 2023 – czy istnieje coś takiego?

Podatek od fotowoltaiki 2023 – czy istnieje coś takiego?

Fotowoltaika wykorzystuje odnawialne źródło energii, czyli promieniowanie słoneczne, do wytwarzania energii elektrycznej. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, głównie ekonomicznych – oszczędności na rachunkach za prąd i zabezpieczenie przed rosnącymi cenami prądu na długie lata. To także sposób na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, chroniąc tym samym środowisko.

Podatek od fotowoltaiki w 2023 roku – sprawdź jaki będzie

Ze względu na potrzebę działań proekologicznych, mających na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji, agencje rządowe opracowują strategie mające na celu zwiększenie zainteresowania inwestycji w technologie zdolne do wytwarzania zielonej i czystej energii. Jednym ze skutecznych narzędzi jest zapewnienie inwestorom ulg podatkowych na fotowoltaikę. Dlatego rozważając związek fotowoltaiki z opodatkowaniem, należy w pierwszej kolejności rozważyć możliwość odliczenia w zeznaniu podatkowym.

Wysoki koszt fotowoltaiki zapewnia ulgę podatkową dla określonej ilości fotowoltaiki. Zarówno Unia Europejska, jak i Polska wprowadziły takie rozwiązania, między innymi po to, by zachęcić więcej osób do skorzystania z rozwiązania polegającego na montażu paneli fotowoltaicznych.

Sprawdź teraz: Gdzie warto kupić panele fotowoltaiczne?

Dostępne są opcje odliczenia podatku PV, w tym:

  • Naturalny człowiek pod wpływem gorącej modernizacji. Mogą odliczyć od podatku wszystkie koszty inwestycji niesfinansowane z dotacji;
  • W ramach kredytu inwestycyjnego rolnicy mogą odliczyć od podatku rolnego 25% poniesionych kosztów PV;
  • Firmy mogą w całości odliczyć 23% VAT.

Podatek fotowoltaiczny 2023 - czy coś takiego naprawdę istnieje?

Od jakiegoś czasu można znaleźć informacje na temat obliczania podatku PV. Wątpliwości te pochodzą głównie od użytkowników portali społecznościowych. Czy te obawy są uzasadnione?

Podatek Fotowoltaiczny 2023 - Prosumenci

Jeśli chodzi o prosumentów, nie ma podatków związanych z posiadaniem i użytkowaniem PV. Prosumenci, którzy wykorzystują wytworzoną przez siebie energię na własny użytek, są zwolnieni z podatku konsumpcyjnego i dochodowego związanego z produkcją. Oczywiście nadal trzeba zapłacić VAT, ale na dom (podzespoły i montaż) to tylko 8%. W przypadku przedsiębiorców podstawowa stawka VAT wynosi 23%, którą można odliczyć od podatku.

Czytaj więcej: Jak dbać o pompę ciepła, aby obniżyć jej awaryjność?

Podatek od energii elektrycznej dla fotowoltaiki prosumenckiej w 2023r

Wzmianka o podatku PV 2022 pojawiła się po wprowadzeniu tzw. opłaty mocowej, którą niektórzy nazwali podatkiem mocowym. W 2021 roku obowiązuje nowa opłata, która jest doliczana do rachunków za prąd i dotyczy każdego odbiorcy energii elektrycznej, nie tylko korzystającego z fotowoltaiki. Wysokość tych opłat wynosi:

  • Dla konsumentów zależy od zużycia, ale nie przekracza 125,52 zł rocznie;
  • Dla przedsiębiorców kosztuje 76,2 zł za megawatogodzinę w godzinach 7:00-22:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w zależności od zużycia energii w godzinach szczytu.

Czy muszę zapłacić podatek od dopłaty do fotowoltaiki?

Obecnie podmioty prywatne nie muszą płacić podatków za wytwarzanie energii z fotowoltaiki. Jednak niektóre osoby boją się ubiegać o dotacje na fotowoltaikę, ponieważ obawiają się, że takie dotacje będą opodatkowane. Jeśli otrzymujesz popularną dotację Mój Prąd, nie musisz się martwić, ponieważ jest ona całkowicie wolna od podatku. Jest podobny do innych programów bezzwrotnych wypłacanych ze środków NFOŞiGW lub WFOŞiGW. Zwolnienie podatkowe obejmuje inwestycje w domy jednorodzinne.

Warto wiedzieć: Jaki falownik wybrać do instalacji fotowoltaicznej?

Akcyza za energię fotowoltaiczną w 2023 – kto zapłaci?

Pierwszym z nich jest tzw. podatek konsumpcyjny fotowoltaiki. Obejmuje czynności związane z obrotem energią – a więc np. sprzedaż i zużycie energii elektrycznej przez podmioty nieposiadające koncesji.

Podatnikami podatku konsumpcyjnego fotowoltaiki mogą być:

  • każda osoba fizyczna – niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą,
    Wszelkie osoby prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej.
    Oczywiście nie wszystkie z tych podmiotów, które wytwarzają energię ze słońca, płacą akcyzę. w sztuce. Art. 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. zwalnia niektóre grupy inwestorów z podatku akcyzowego od energii fotowoltaicznej:

„Podmioty zużywające taką energię są zwolnione z podatku akcyzowego od zużycia energii elektrycznej wytworzonej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 megawata”.

W związku z tym podatek akcyzowy od energii fotowoltaicznej zapłacą tylko podmioty, które sprzedają energię elektryczną lub zużywają energię (bez koncesji) wytworzoną w instalacjach powyżej 1 MW.

Czy będzie podatek od energii słonecznej w 2023r.?

Czy będzie podatek od fotowoltaiki? O ile nie da się przewidzieć przyszłości, to można założyć, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że obciążenie to nie zostanie nałożone na właścicieli instalacji PV. Spekulacje na temat podatku od paneli fotowoltaicznych nie mają podstaw w rzeczywistości – takiego podatku nie wprowadzono ani nie planowano.

Czytaj więcej: Jak zabezpieczyć pompę ciepła przed zamarzaniem?

Ponadto rosnące inwestycje w rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną to krok we właściwym kierunku ekologicznym. Samorządy, rządy i instytucje unijne są zobowiązane do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zachęcając tym samym do inwestowania w fotowoltaikę. Podatek od PV prawdopodobnie zmniejszy zainteresowanie tego typu rozwiązaniami, więc nie ma powodu, by obawiać się jego wprowadzenia.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation