Właśnie pojawił się nowy projekt dofinansowania, dzięki któremu właściciele starych instalacji grzewczych będą mogli ubiegać się o częściowy zwrot kosztów wymiany. Czego dokładnie dotyczy program ,,Ciepłe mieszkanie”? W jaki sposób można z niego skorzystać?

Czym jest program ,,Ciepłe mieszkanie”?

Coraz więcej mówi się o nowym projekcie dofinansowania ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotyczy on dotacji pieniężnych, które będą wynosiły od 15 – 37,5 tysiąca złotych. Wiadomo również, że dystrybucją dofinansowania będą zajmowały się gminy. Budżet jaki obejmuje program wynosi aż 1,4 mld złotych Ale czego dokładnie dotyczy projekt ,,Ciepłe mieszkanie”? Ma on na celu wsparcie mieszkańców mieszkań wielorodzinnych, którzy samodzielnie ogrzewają lokale, ponieważ nie posiadają centralnego ogrzewania. Polega on na dofinansowaniu wymiany starych systemów na nowoczesne instalacje grzewcze. Szacuje się, że z programu będzie mogło skorzystać aż 80 tysięcy gospodarstw. Jest to działanie mające na celu poprawę standardu życia Polaków, a także ochronę środowiska.

Jakich wymian można dokonać w ramach projektu ,,Ciepłe mieszkanie”?

Według informacji z dofinansowania będzie można skorzystać na wymianę starych instalacji takich jak:

  • podłączenie mieszkania do wspólnego, bardziej efektywnego źródła ciepła
  • zainstalowania ogrzewania elektrycznego
  • zakup oraz instalację kotła gazowego kondensacyjnego lub kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
  • instalację pompy ciepła woda/powietrze lub powietrze/powietrze
  • instalację ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania
  • wymianę okien i drzwi
  • zainstalowanie wentylacji mechanicznej odzyskującej ciepło

Jak ubiegać się o dofinansowanie? 

Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć odpowiednią dokumentację do gminy, która będzie zawierać projekt wymiany instalacji. Kwota pieniężna jaką mogą otrzymać mieszkańcy jednego lokalu będzie uzależniona od zarobków osoby wnioskującej. W zależności od tego może wynosić ona od 30 do nawet 90 procent zwrotu kosztów kwalifikowanych zadań finansowych uwzględnionych w programie. Mieszkańcy miast oraz wsi, które znajdują się na terenie gmin najbardziej zanieczyszczonych (umieszczonych na liście) mogą wnioskować o jeszcze wyższe dofinansowanie sięgające nawet 95 procent zwrotu.

Aby złożyć dokumentację w terminie warto na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na stronie internetowej danej gminy, ponieważ będą one indywidualnie określać terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych. Co następuje dalej? W przypadku kiedy gmina pozytywnie rozpatrzy wniosek zawiera umowę z osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Jak dokładnie będzie odbywało się przydzielanie kwoty dofinansowania?

Wiadomo, że wsparcie finansowe będzie odbywało się na trzech poziomach, które będą różniły się między sobą kwotą rocznych lub miesięcznych dochodów beneficjenta. 

Poziom pierwszy – znajdą się w nim wszyscy właściciele lokali, których roczny dochód nie przekracza 120 tysięcy złotych. W tym przypadku kwota dofinansowania może wynieść od 30 – 35 procent.

Poziom drugi (podwyższony) – dotyczy wszystkich beneficjentów, którzy zarabiają do 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2342 w gospodarstwie jednoosobowym. Dofinansowanie jakie można uzyskać to 60 – 65 procent.

Poziom trzeci (najwyższy) – uwzględnia właścicieli lokali, którzy zarabiają nie więcej niż 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 w gospodarstwie jednoosobowym a także kiedy mają ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Osoby takie mogą ubiegać się o 90 – 95 procent dofinansowania.

 Warto również pamiętać, że aby otrzymać dofinansowanie należy zobowiązać się, że w lokalu nie będzie zainstalowane inne źródło ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Marcin
  1. Ogólna ocena:

Dodaj opinie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here