FotowoltaikawPolsce » Blog » NFOSiGW: W programie „Mój Prąd” nie będzie brany pod uwagę próg dochodowy
W programie Mój Prąd nie będzie brany pod uwagę próg dochodowy

NFOSiGW: W programie „Mój Prąd” nie będzie brany pod uwagę próg dochodowy

Korzystanie z energii odnawialnej staje się coraz bardziej popularne w Polsce, a fotowoltaika jest jednym z najpopularniejszych źródeł energii. Aby zachęcić Polaków do inwestowania w fotowoltaikę, rząd wprowadził program „Mój Prąd”, który umożliwia osobom fizycznym i przedsiębiorcom korzystanie z instalacji fotowoltaicznych. Jednakże, istnieje pewna kontrowersja w kwestii limitów dochodowych w tym programie. W tym artykule omówimy, dlaczego NFOSiGW nie będzie już brany pod uwagę próg dochodowy w programie „Mój Prąd”.


O co chodzi w programie „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd” to program rządowy mający na celu popularyzację i rozwój zastosowań energii odnawialnej w Polsce. Program umożliwia osobom fizycznym i przedsiębiorcom, którzy posiadają instalację fotowoltaiczną, sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci, co pozwala na zmniejszenie rachunków za prąd. Ostatecznie, osoby te mogą uzyskać zwrot kosztów związanych z instalacją.

Czytaj dalej: Dotacje na panele fotowoltaiczne i pompy ciepła – można otrzymać nawet 58 tys. zł


Prog dochodowy w programie "Mój Prąd"

Jednym z kontrowersyjnych punktów programu "Mój Prąd" jest próg dochodowy, który ogranicza udział osób z wyższymi dochodami. Według pierwotnych założeń, program był dostępny dla osób, których dochód nie przekracza 1,5-krotności średniego wynagrodzenia krajowego. Jednakże, ten próg został podniesiony do 2-krotności w 2020 roku.


Próg dochodowy a NFOSiGW

Od kwietnia 2023 roku, zgodnie z decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW), próg dochodowy nie będzie już brany pod uwagę w programie "Mój Prąd". Oznacza to, że nie będzie ograniczeń w korzystaniu z programu dla osób, które mają wyższe dochody. Zmiana ta ma na celu zwiększenie dostępności programu "Mój Prąd" i zwiększenie liczby osób inwestujących w fotowoltaikę.

Warto wiedzieć: Dofinansowanie Energia dla wsi – dla rolników na instalacje OZE


Dlaczego zmiana została wprowadzona

Zmiana ta została wprowadzona z powodu niskiej liczby osób korzystających z programu "Mój Prąd", co jest częściowo spowodowane ograniczeniami dochodowymi. Ponadto, zmiana ta jest zgodna z dążeniem do propagowania energii odnawialnej w Polsce i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Poprawa dostępności do programu "Mój Prąd" dla wszystkich grup społecznych i ekonomicznych, a nie tylko dla tych z niższymi dochodami, jest uważana za kluczową w realizacji celów klimatycznych.


Co oznacza to dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych

Dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych, zmiana ta oznacza większą elastyczność w korzystaniu z programu "Mój Prąd". Oznacza to, że osoby z wyższymi dochodami będą mogły sprzedawać nadwyżki energii do sieci, co pozwoli im na oszczędności na rachunkach za prąd i uzyskanie zwrotu kosztów związanych z instalacją. Ponadto, zwiększona liczba osób inwestujących w fotowoltaikę może wpłynąć na konkurencyjność rynku i obniżenie kosztów instalacji.

Zobacz również: Jak działa taryfa nocna za prąd?


Podsumowanie

Program "Mój Prąd" jest ważnym programem rządowym, który ma na celu popularyzację i rozwój zastosowań energii odnawialnej w Polsce. Od kwietnia 2023 roku, próg dochodowy nie będzie już brany pod uwagę w programie "Mój Prąd". Zmiana ta ma na celu zwiększenie dostępności programu dla osób z wyższymi dochodami i zwiększenie liczby osób inwestujących w fotowoltaikę. Dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych, zmiana ta oznacza większą elastyczność w korzystaniu z programu i potencjalne oszczędności na rachunkach za prąd oraz uzyskanie zwrotu kosztów związanych z instalacją.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation