FotowoltaikawPolsce » Blog » Ile kosztuje kilowatogodzina prądu?
Ile kosztuje kilowatogodzina prądu

Ile kosztuje kilowatogodzina prądu?

Lokalizacja i różnice regionalne odgrywają znaczącą rolę w ustalaniu kosztu kilowatogodziny energii elektrycznej. Na przykład w Polsce cena energii elektrycznej wzrosła od 2019 r. o 57%, a jedna kWh kosztuje obecnie od 0,80 do 0,89 zB.

Wzrost ten dotknął gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w całym kraju, przy czym ceny są różne w poszczególnych miastach. Przy obliczaniu wydatków na energię elektryczną istotne jest uwzględnienie konkretnych kosztów regionalnych, ponieważ czynniki takie jak lokalne dostawy i dystrybucja energii mogą znacząco wpływać na cenę.

Oto kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę:

 1. Taryfy Energetyczne:
  • Taryfy dla Gospodarstw Domowych vs Przemysłowych: Ceny dla gospodarstw domowych zazwyczaj różnią się od tych dla przedsiębiorstw przemysłowych, które często korzystają z niższych stawek ze względu na większe zużycie.
  • Różne Plany Taryfowe: Dostawcy energii oferują różne plany taryfowe, w tym taryfy stałe, zmienne oraz taryfy zróżnicowane czasowo (np. tańsza energia w godzinach nocnych).
 2. Lokalizacja:
  • Różnice Regionalne: Ceny prądu mogą się różnić w zależności od regionu, ze względu na lokalne podatki, opłaty przesyłowe i koszty produkcji energii.
 3. Ceny Rynkowe i Polityka Energetyczna:
  • Wpływ Rynku: Ceny energii są podatne na wahania rynkowe, w tym na zmiany cen paliw kopalnych, politykę energetyczną oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.
  • Polityka Rządowa: Subsydia, podatki i inne regulacje rządowe mogą wpływać na końcową cenę energii elektrycznej.
 4. Przykładowe Ceny:
  • W Polsce, na początku 2023 roku, średni koszt kWh dla gospodarstw domowych wahał się w granicach 0,60-0,80 zł, ale te ceny mogą ulec zmianie w zależności od wyżej wymienionych czynników.

Na koszt kilowatogodziny wpływa także czas wykorzystania i zapotrzebowanie na energię elektryczną. W Polsce dostępne są różne taryfy za energię elektryczną, przy czym najpopularniejszą dla gospodarstw domowych jest taryfa G11. Taryfy te mogą wpływać na cenę energii elektrycznej, ponieważ koszt zależy nie tylko od składników energii elektrycznej, ale także od wybranej taryfy.

Przykładowo ceny energii elektrycznej w Polsce dla Taryfy G11 na dzień 20 maja 2021 roku zostały zaczerpnięte ze strony cena-pradu.pl. Aby konsumenci mogli podejmować świadome decyzje dotyczące zużycia energii i wydatków, niezwykle ważne jest, aby byli świadomi różnych taryf i odpowiadających im cen.

Czytaj więcej: Jak zwiększyć limit prądy Do dodatkowe 1000 kWh?

Kolejnym czynnikiem wpływającym na koszt kilowatogodziny energii elektrycznej jest rodzaj wykorzystywanego źródła energii. Energia elektryczna wytwarzana z różnych źródeł, takich jak węgiel, gaz ziemny lub zasoby odnawialne, takie jak energia wiatrowa i słoneczna, może mieć różne koszty ze względu na różnice w kosztach produkcji i dystrybucji. W miarę jak światowy krajobraz energetyczny zmienia się w kierunku bardziej zrównoważonych opcji, ceny energii elektrycznej z tych źródeł mogą ulegać wahaniom, co będzie miało wpływ na koszt kWh. Istotne jest, aby konsumenci byli na bieżąco informowani o rodzajach dostępnych źródeł energii i związanych z nimi kosztach, aby móc podejmować świadome decyzje dotyczące zużycia i wydatków na energię elektryczną.

Porównanie kosztów u różnych dostawców energii

Zrozumienie planów cenowych i struktur różnych dostawców energii jest niezbędne, aby konsumenci mogli podejmować świadome decyzje dotyczące zużycia energii i kosztów. Ceny energii elektrycznej rosną, a w 2022 r. wzrosną o 24%. Stawki za 1 kWh energii elektrycznej mogą być zróżnicowane u największych sprzedawców energii elektrycznej, a koszty wahają się od 0,80 do 0,89 zb, co oznacza wzrost o 57% od 2019 r.. Porównując dostawców energii, należy wziąć pod uwagę elementy ceny energii elektrycznej, takie jak taryfy, które mogą mieć wpływ na całkowity koszt.

Niektóre kluczowe czynniki, które należy ocenić przy porównywaniu planów cenowych, obejmują:

 • Stawki podstawowe za zużycie energii
 • Stałe opłaty miesięczne
 • Stawki za czas użytkowania
 • Ceny w godzinach szczytu i poza szczytem
 • Dodatkowe opłaty lub opłaty

Oprócz zrozumienia struktur cenowych istotne jest zapoznanie się z zachętami i rabatami oferowanymi przez różnych dostawców energii. Oferty te mogą pomóc w obniżeniu całkowitego kosztu energii elektrycznej, dzięki czemu zużycie energii stanie się bardziej przystępne dla gospodarstw domowych. Przykładowo podpisując aneks dotyczący zielonej energii, odbiorca zużywający średnio 200 kWh miesięcznie będzie mógł zapłacić za energię elektryczną o 11% mniej niż w 2018 roku.

Warto wiedzieć: Co to jest i jak doładować licznik prądu?

Niektóre typowe zachęty i rabaty, które należy wziąć pod uwagę, obejmują:

 • Oferty wprowadzające dla nowych klientów
 • Rabaty lojalnościowe dla stałych klientów
 • Zachęty dotyczące zielonej energii lub energii odnawialnej
 • Łączenie rabatów za łączenie wielu usług
 • Premie za polecenie za polecanie znajomych lub rodziny

Kolejnym ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy porównywaniu dostawców energii, jest dostępność i koszt opcji energii odnawialnej. W miarę wzrostu zapotrzebowania na czyste źródła energii wielu dostawców oferuje obecnie plany zielonej energii, które wykorzystują zasoby odnawialne, takie jak energia słoneczna, wiatrowa i hydroelektryczna.

Zobacz również: Przepisanie licznika prądu na nowego właściciela. Jak zrobić to prawidłowo?

Należy jednak pamiętać, że ceny opcji energii odnawialnej mogą różnić się od cen tradycyjnych źródeł energii. Przykładowo ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w ofercie PGNiG wzrosły z 0,42 zł/kWh na początku ubiegłego roku do 1,70 zł/kWh od jesieni tego roku.

Oceniając opcje energii odnawialnej, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Procent energii odnawialnej w planie
 • Dodatkowe koszty lub opłaty związane z opcjami zielonej energii
 • Dostępność zachęt lub zniżek w zakresie energii odnawialnej
 • Wpływ na ogólne koszty i zużycie energii
 • Korzyści dla środowiska i długoterminowa stabilność źródła energii

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation