FotowoltaikawPolsce » Blog » Nowe przepisy dotyczące efektywności energetycznej

Nowe przepisy dotyczące efektywności energetycznej

Zakończono niedawno negocjacje dotyczące nowych przepisów UE, w których omówione zostały najnowsze przepisy efektywności energetycznej. Dyrektywa EED (dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej) została przyjęta przez Radę UE. Głównym celem nowych przepisów jest zmniejszenie końcowego zużycia energii w Unii Europejskiej o 11,7 proc. do 2030 r.

Jest to końcowy etap procesu legislacyjnego nowej dyrektywy EED, która swój początek miała w połowie 2021 r. To nowe prawo jest jedną z części „Fit for 55” i zastępuje istniejącą od 2018 r. dyrektywę EED.

Przepisy dotyczące efektywności energetycznej

Zmiana dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej oznacza, że Unia Europejska poważnie myśli o uzyskaniu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nowy cel, który zakłada redukcję końcowego zużycia energii o 11,7 proc., przekracza początkowa propozycję Komisji Europejskiej z lipca 2021 r., która zakładała poziom 9 proc.

Warto wiedzieć: Fotowoltaika INFO ENERGIA

Nowa wersja dyrektywy EED przekłada się na to, że wszystkie państwa członkowskie UE muszą osiągnąć średnioroczną stopę oszczędności energii na poziomie 1,49 proc od 2024 do 2030 (obecnie jest to 0,8 proc.). Takie przepisy oznaczają, że zużycie energii w takich obszarach jak budownictwo, transport oraz przemysł będzie musiało się znacząco zmniejszyć.

Sektor publiczny i jego zobowiązania

Nowe przepisy oznaczają, że kraje Unii Europejskiej muszą priorytetowo zająć się poprawą efektywności energetycznej dla konsumentów wrażliwych, konsumentów i gospodarstw o mniejszych dochodach oraz osób na co dzień zamieszkujących w mieszkaniach socjalnych. Przełoży się to na nowe obowiązki w zakresie oszczędzania energii.

Czytaj więcej: Fotowoltaika Solar For You

Nowa dyrektywa nakłada również obowiązki na sektor publiczny. Oczekuje się, że zużycie energii zmniejszy się o 1,9 proc. rocznie. Transport publiczny i wojsko są z oczywistych względów zwolnione z tego obowiązku. Ponadto państwa członkowskie UE są zobowiązane do renowacji co najmniej 3% budynków publicznych każdego roku. Sektor publiczny musi brać pod uwagę wymogi efektywności energetycznej podczas podejmowania decyzji w procesie zakupowym.

Zgodnie z nową ustawą system zarządzania energią będzie obowiązkowy dla dużych odbiorców energii (roczne zużycie energii 85 TJ lub więcej) i podlegał audytowi w przypadku rozbieżności. Firmy o zużyciu energii powyżej 10 TJ muszą przeprowadzić audyt energetyczny i opracować plan działania zgodnie z ich indywidualnymi zaleceniami. Przepisy oznaczają również nowe obowiązki, które dotyczą monitorowania zużycia energii przez centra danych.

Bezemisyjne ciepłownictwo – nadrzędny cel UE

Nowe prawo zachęca również do powszechnego korzystania z lokalnych systemów ogrzewania i chłodzenia w dużych społecznościach. W oparciu o zmienioną definicję wydajnych sieci ciepłowniczych i sieci chłodniczych w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej minimalne wymagania będą wprowadzane stopniowo w ciągu najbliższych lat. Twórcy nowych przepisów mają nadzieję, że do 2050 roku uda się uzyskać całkowicie bezemisyjne sieci ciepłownicze i chłodnicze.

Sprawdź również: Fotowoltaika Ineron

Ponadto dyrektywa EED wspiera regulacje mające na celu finansowanie efektywności energetycznej. Kraje UE powinny promować programy finansowania ukierunkowane na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here