FotowoltaikawPolsce » Blog » Nowy program dofinansowania OZE. Na jakich zasadach? 2024
Kto może ubiegać się o zniżkę na prąd

Nowy program dofinansowania OZE. Na jakich zasadach? 2024

Rozpoczynając od 14 grudnia br., rolnicy będą mieli szansę na ubieganie się o środki z nowego programu dofinansowania inwestycji w odnawialne źródła energii OZE. Wnioski można składać do 12.01.2024 r. Oferując imponujący budżet wynoszący 1,263 mld złotych, ten program rzuca nowe światło na zrównoważone praktyki w rolnictwie.

Struktura programu i dostępne obszary wsparcia

Program ten skupia się na trzech głównych obszarach wsparcia, z których każdy przewiduje odmienne warunki dofinansowania:

Obszar A: biogazownie rolnicze

Maksymalne dofinansowanie w tym obszarze wynosi 1,5 mln zł. Program ten kieruje się ku rolnikom, którzy chcą inwestować w biogazownie, przetwarzające odpady rolnicze na energię.

Czytaj więcej: Pompy ciepła Heiztechnik – czy warto kupić?

Obszar B: mikroinstalacje słoneczne

Zakres finansowania to maksymalnie 200 tys. zł. Skierowany do tych, którzy chcą produkować energię zarówno elektryczną, jak i cieplną z promieniowania słonecznego.

Obszar C: efektywność energetyczna budynków

Tutaj również maksymalna kwota dofinansowania to 200 tys. zł, koncentrując się na termomodernizacji budynków używanych w produkcji rolnej.

Ciekawym aspektem programu jest możliwość łączenia wsparcia finansowego w różnych obszarach, z wyjątkiem sytuacji, gdzie rolnik aplikuje we wszystkich trzech obszarach – tutaj maksymalna kwota dotacji to 1,7 mln zł.

Warto wiedzieć: Pompy ciepła Exotherm – czy warto kupić? 

Poziom dofinansowania i warunki

Dofinansowanie wynosi do 65% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Warto zaznaczyć, że pomoc finansowa jest wypłacana w formie refundacji po realizacji inwestycji.

Program jest otwarty dla rolników spełniających określone kryteria, jak posiadanie jednolitej płatności obszarowej w bieżącym lub ubiegłym roku, prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej czy posiadanie nadanego numeru producenta w ARiMR. Nie ma tu ograniczeń co do formy prawnej wnioskodawcy czy wielkości gospodarstwa.

Zobacz również: Fotowoltaika w łódzkich szkołach i przedszkolach

Wymogiem jest również uczestnictwo w szkoleniu z zakresu efektywności energetycznej, które należy zaliczyć najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Kryteria punktowe

Punkty są przyznawane za wielkość produkcji zwierzęcej, prowadzenie produkcji ekologicznej, realizację inwestycji na obszarach chronionych, status młodego rolnika i procentowy udział nawozów naturalnych z własnego gospodarstwa w produkcji biogazu.

Liczy się także wielkość produkcji zwierzęcej, produkcję ekologiczną, realizację inwestycji na obszarach chronionych, brak wcześniejszego dofinansowania na zakup PV, a także za sprawność instalacji PV i kolektorów słonecznych.

Więcej informacji: Pompy ciepła A-Pic Design – czy warto kupić? 

Punkty są również przydzielane za produkcję zwierzęcą, ekologiczną produkcję, realizację inwestycji na obszarach chronionych, kompleksowy charakter inwestycji, zastąpienie starych źródeł ciepła oraz wykorzystanie systemów monitoringu i zarządzania energią.

Nowy program dofinansowania OZE dla gospodarstw rolnych nie ma wielu wymagań, a otwiera nowe możliwości dla zrównoważonego rozwoju w rolnictwie.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation