FotowoltaikawPolsce » Blog » Analiza programów energetycznych partii politycznych przed wyborami

Analiza programów energetycznych partii politycznych przed wyborami

Prezydent RP, Andrzej Duda zapowiedział, że 15 października 2023 roku odbędą się wybory parlamentarne. W ramach postulatów, z którymi poszczególne ugrupowania idą do wyborów, energetyka odgrywa istotną rolę. Warto prześledzić propozycje poszczególnych partii, zwłaszcza że poruszają aspekty żywo interesujące społeczeństwo, związane m.in. z fotowoltaiką i poszukiwaniem alternatywnych form pozyskiwania gazu.

Co obiecuje Prawo i Sprawiedliwość? 

Partia rządząca obecnie krajem chce zawrzeć Pakt Energetyczny, który oparty będzie o atom, odnawialne źródła energii i rezerwy w postaci górnictwa. Zamierzenia programowe partii PiS są ambitne, obejmują realizację wielu ciekawych projektów, mają powstać elektrownie atomowe, morskie farmy wiatrowe, ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chce wspierać inicjatywy obywatelskie związane m.in. z instalacjami indywidualnymi. Energia ma być pozyskiwana z węgla, jednak polityka ta nie została doprecyzowana.

Czytaj dalej: Czy posiadacze paneli fotowoltaicznych muszą płacić nowy podatek?

Jarosław Kaczyński obiecuje powołanie narodowego regulatora odpowiedzialnego za wywózkę śmieci. Regulator ten w świetle założeń będzie zatwierdzał gminom stawki za wywóz śmieci, ma ponadto kontrolować koszty wchodzące w skład taryfy za odpady.

Kłopotliwy jest fakt, że PiS który, choć ma ambitne plany, jednak nigdzie nie podano informacji dotyczących źródeł finansowania wymienionych inwestycji. Trudno będzie wytłumaczyć przed społeczeństwem także fakt renowacji, termomodernizacji klasztorów i kościołów, które nie są instytucjami sektora publicznego w naszym kraju. 

Jakie reformy związane z energetyką planuje przeprowadzić Koalicja Obywatelska? 

KO chce 'wyeliminować węgiel' z energetyki, postawić na pompy ciepła i ciepło sieciowe. Politycy zapowiadają, że nie będą zamykali kopalń i elektrowni węglowych, lecz poczekają na to, aż złoża wyczerpią się samoistnie. Węgiel w ogrzewaniu domów ma być wyeliminowany do 2030 roku, do 2040 w całej energetyce. 

Warto wiedzieć: Kontrola fotowoltaiki – na czym będzie polegać?

Jakie plany energetyczne mają pozostałe, czołowe ugrupowania? 

Każda z partii mających realne szanse na wejście do Sejmu ma swój program związany z energetyką, który warto pobieżnie prześledzić. 

Trzecia Droga

Partia chce zapewnić dostęp do prądu z odnawialnych źródeł energii. Co ważne, politycy wskazują, że finanse na tę inwestycję pójdą ze środków KPO. Energia ma być pozyskana z 'polskiego słońca i wiatru', dzięki zmianom w przepisach tzw. zielona energia ma być tania, dostępna dla wszystkich.

Lewica

Lewica uważa, że publiczne inwestycje w panele słoneczne to droga do tego, by do 2035 roku większość zużywanej energii elektrycznej pochodziła z OZE. Drugim postulatem jest powszechne finansowanie programu termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła w budynkach. 

Konfederacja

Konfederaci będą szukali nowych złóż gazu w kraju. Partia chce wydać wojnę fotowoltaice, zrezygnować z dopłat i regulacji.

Bezpartyjni Samorządowcy

Bezpartyjni Samorządowcy stawiają na atom, wodór i OZE. Mają być poczynione inwestycje w elektrownie wiatrowe.

Polska Jest Jedna 

Partia chce powstrzymać likwidowanie kopalń, przywrócić szkolnictwo górnicze i licea zawodowe. Sektor energetyczny miałby być oparty o dwa filary, węgiel i źródła geotermalne. Ugrupowanie chce odbudowy starych kopalni i budowy nowych. 

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here