FotowoltaikawPolsce » Blog » Czy posiadacze paneli fotowoltaicznych muszą płacić nowy podatek?

Czy posiadacze paneli fotowoltaicznych muszą płacić nowy podatek?

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje o planowanym wprowadzeniu podatku od paneli fotowoltaicznych. Według tych doniesień, osoby i instytucje, które zdecydowały się na inwestycję w zieloną energię, miałyby płacić dodatkową daninę za korzystanie z instalacji fotowoltaicznych. Czy te informacje są prawdziwe? Czy posiadacze paneli fotowoltaicznych muszą obawiać się nowego podatku?

Co to jest fotowoltaika i dlaczego jest popularna?

Fotowoltaika to technologia pozwalająca na przetwarzanie promieniowania słonecznego na energię elektryczną za pomocą specjalnych urządzeń zwanych panelami fotowoltaicznymi. Panele te składają się z ogniw słonecznych, które zawierają materiały półprzewodnikowe, w których zachodzą procesy fizyczne generujące prąd elektryczny.

Czytaj więcej: Fotowoltaika na działce ROD – Dofinansowanie i montaż 2023

Fotowoltaika jest coraz bardziej popularna ze względu na wiele korzyści, jakie niesie ze sobą. Po pierwsze, jest to źródło energii odnawialnej, które nie emituje zanieczyszczeń do atmosfery i nie zużywa zasobów naturalnych. Po drugie, jest to sposób na obniżenie rachunków za prąd, ponieważ energia wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne może być wykorzystywana do zaspokojenia własnych potrzeb lub sprzedawana do sieci energetycznej. Po trzecie, jest to inwestycja, która zwraca się w ciągu kilku lat i przynosi oszczędności przez długie lata.

Jakie są obecne zasady opodatkowania fotowoltaiki?

Obecnie nie istnieje żaden bezpośredni podatek od paneli fotowoltaicznych, który byłby nakładany na inwestorów za samo posiadanie lub korzystanie z instalacji fotowoltaicznych. Jednakże w zależności od tego, czy inwestor jest prosumentem (czyli osobą lub instytucją produkującą energię na własny użytek) czy producentem (czyli osobą lub instytucją sprzedającą energię do sieci), mogą obowiązywać go różne przepisy podatkowe dotyczące dochodu z tytułu produkcji energii.

Prosumenci są zwolnieni z podatku dochodowego (PIT lub CIT) oraz akcyzy na energię elektryczną do wysokości 70% rocznego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym lub jednostce organizacyjnej. Ponadto prosumenci mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala im odliczyć od podstawy opodatkowania całość faktycznie poniesionych kosztów inwestycyjnych (z wyłączeniem części pokrytej dotacją). Rolnicy mogą również liczyć na ulgę inwestycyjną, która polega na odliczeniu 25% kosztów poniesionych na fotowoltaikę od podatku rolnego. Firmy mogą w całości odliczyć 23% podatku VAT od zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych.

Zobacz również: Nowe przepisy dotyczące efektywności energetycznej

Producenci natomiast muszą odprowadzać podatek dochodowy oraz akcyzę na energię elektryczną od całej sprzedanej energii. Nie mogą również korzystać z ulgi termomodernizacyjnej ani inwestycyjnej. Ponadto producenci muszą spełniać szereg wymogów prawnych i administracyjnych, takich jak uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii, zgłoszenie instalacji do Urzędu Regulacji Energetyki, zawarcie umowy z operatorem sieci dystrybucyjnej i sprzedaży energii, prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych.

Czy planowane są zmiany w opodatkowaniu fotowoltaiki?

W związku z pojawiającymi się informacjami o planowanym wprowadzeniu podatku od paneli fotowoltaicznych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało komunikat, w którym zaprzeczyło tym doniesieniom. Resort stwierdził, że nie ma żadnych prac legislacyjnych nad wprowadzeniem nowego podatku od paneli fotowoltaicznych i że nie ma takiego zamiaru.

Ministerstwo podkreśliło, że wspiera rozwój fotowoltaiki jako jednego z kluczowych elementów transformacji energetycznej Polski i realizacji celów klimatycznych Unii Europejskiej. Resort zapewnił, że nie zamierza wprowadzać żadnych barier prawnych ani podatkowych dla inwestorów w fotowoltaikę, a wręcz przeciwnie - chce ułatwiać i promować takie inwestycje poprzez programy dotacyjne, ulgi podatkowe i uproszczenia administracyjne.

Podsumowanie

Podatek od paneli fotowoltaicznych to temat, który wywołał wiele emocji i obaw wśród osób i instytucji zainteresowanych inwestycją w zieloną energię. Jednakże Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdementowało informacje o planowanym wprowadzeniu takiego podatku i zapewniło, że nie ma takich planów.

Warto wiedzieć: Fotowoltaika w Polsce w kryzysie? Problemy jednego z liderów rynku

Obecnie obowiązujące przepisy podatkowe dotyczące fotowoltaiki są korzystne dla prosumentów, którzy mogą liczyć na zwolnienia i ulgi podatkowe. Producenci natomiast muszą odprowadzać podatek dochodowy i akcyzę na energię elektryczną od sprzedanej energii. Resort klimatu deklaruje, że wspiera rozwój fotowoltaiki i nie zamierza wprowadzać żadnych utrudnień dla inwestorów w tę technologię.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here