Z tego artykuł dowiemy się co nieco o magazynowaniu energii. Zostaną przedstawione założenia, które to zakładają łagodny scenariusz tak, aby w żadnym wypadku nie faworyzować magazynów energii. Te wszelkie założenia opierają się bezpośrednio o sam rynek magazynowania energii we Włoszech, który już funkcjonuje ponad trzy lata. Dzięki sporemu doświadczeniu ZCS Azzurro jesteśmy jak najbardziej w stanie prognozować, jak mocno będzie opłacalne magazynowanie energii na przestrzeni następnych dziesięciu lat w naszym kraju.

Uchwalenie pod koniec października nowelizacji ustawy o tak zwane OZE zwiastuje nadejście bardzo wielkimi krokami ery magazynowania energii. Razem z upływem czasu sam okres rozliczeniowy się będzie skracać aż osiągniemy tak zwaną cenę dynamiczną za energię. Wówczas będą miały spore szanse na zaistnienie komercyjnych magazynów energii. Na ten moment chcemy się skupić na prosumenckich instalacjach, w których to magazynowanie energii stanie się prędzej niż później standardem.

Polska w żadnym wypadku nie jest liderem technologicznym magazynów energii, to też bardzo dużo rozwiązań możemy podpatrzeć od naszych przyjaciół europejskich, którzy tak samo jak Włosi, z uwagi na swoje geograficzne położenie, uwierzyli wcześniej w fotowoltaikę. Sam rynek fotowoltaiki we Włoszech, Polskę wyprzedza o 3 lata. Gdy patrzymy na rozwój zbliżony rynku we Włoszech prognozujemy bardzo podobny scenariusz rozwoju w naszym kraju. Szczególnie, gdy bierzemy pod uwagę samo magazynowanie energii niezależne od pogodowych warunków.

Mniej więcej co około dwa lata wielkość średnia instalowanych magazynów energii wzrasta dokładnie o 5 kWh. Gdy przygotowujemy oferty na magazyny energii, jesteśmy często proszeni o najmniejszą pojemność magazynu energii jednocześnie jak najbardziej z możliwością rozbudowy. Polacy chcą raczej sprawdzić wszystko sami. A już szczególnie w kwestii takiej drogiej inwestycji jak właśnie magazyny energii.

Czy hybrydowa instalacja jest bardzo droga?

To wszystko zależy, do czego porównamy ją. Takowa instalacja jest całkiem nowym oraz innowacyjnym produktem. Poza wszelkimi korzyściami finansowymi w trybie najprostszym użytkowania magazynu energii także otrzymamy kilka funkcji dodatkowych, których zwykła instalacja nie ma.

A czy magazyny energii się opłacają? Jeśli je zestawimy z magazynowaniem wirtualnym energii w sieci, które w systemie opustów jest na chwilę obecną darmowe, oczywiście, że nie.

Dzięki nim możemy korzystać z wyspowej pracy realizowanej bezpośrednio przez urządzenia ZCS Azzurro od razy na trzech fazach i to bez konieczności dokładania urządzenia dodatkowego. Falowniki ZCS Azzurro są rozwiązaniem kompletnym all-in.

Jak kształtuje się kwestia opłacalności? Czy należy czekać aż akumulatory będą tańsze?

Nie, wystarczy poczekać na zmianę nieuniknioną regulacji prawnych oraz także uwarunkowań ekonomicznych. Sam sposób rozliczania oraz ceny prądu, które się właśnie zmieniają, rozpoczynają na dobre czasy magazynowania energii. Nie tylko bezpośrednio u inwestorów chcących być energetycznie niezależnym. Także u wszystkich, którzy przede wszystkim patrzą na ekonomiczny aspekt.

Poniżej widnieje wykres, który ukazuje bilans zysków oraz strat dla konkretnie trzech wariantów:

  • hybrydowej instalacji PV,
  • konwencjonalnej instalacji PV,
  • braku instalacji PV.

Założenia przyjęte do szacunków to cena stała za 1 kWh wynosząca 0,90 zł. Jest to średnia prognozowana cena dla najbliższych lat, która w żadnym wypadku nie jest zawyżona. Nie do końca jeszcze wiadomo, za jaką kwotę energia będzie w ogóle odsprzedawana, natomiast patrząc na włoski rynek, można się spodziewać właśnie kursu odsprzedaży na poziomie wynoszącym 1/3 ceny zakupu.

Kalkulacje są oparte na domowej referencyjnej instalacji fotowoltaicznej o mocy DC 9,88 kWp, falownik 8 kW, a magazyn energii o pojemności wynoszącej 14,4 kWh. Jest to gospodarstwo czteroosobowe domowe wyposażone w: pompę ciepła, kuchenkę indukcyjną, klimatyzację, oświetlenie tradycyjne wewnętrzne oraz zewnętrzne, jak i inne urządzenia o całkowitym rocznym zużyciu 9999 kWh.

Dodaj opinie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.