FotowoltaikawPolsce » Blog » Instalacje fotowoltaiczne w kontekście programu Mój Prąd 6,0

Instalacje fotowoltaiczne w kontekście programu Mój Prąd 6,0

W ramach programu „Mój Prąd” w poprzednich naborach udostępniano dofinansowania dla mikroinstalacji fotowoltaicznych o określonych parametrach. Jednym z głównych kryteriów kwalifikacyjnych był zakup i montaż mikroinstalacji o zainstalowanej mocy od 2 kW do 10 kW. To ograniczenie wynikało z założenia, że instalacje miały zasilać istniejące budynki mieszkalne.

Co więcej, wcześniejszy system rozliczeń traktował instalacje o mocy do 10 kW inaczej niż te o większej mocy, co wpływało na ustalanie limitów mocy.

Dofinansowanie a moc instalacji fotowoltaicznych

NFOŚiGW ogłosił teraz bardzo istotne zmiany w mocy instalacji fotowoltaicznych objętych dofinansowaniem. Głównym powodem jest konieczność ujednolicenia wymagań we wszystkich programach wsparcia dla różnych systemów fotowoltaicznych.

Czytaj więcej: Jaki panel fotowoltaiczny do akumulatora 200ah?

Dla przykładu, w programie Agroenergia bądź Energia dla wsi dofinansowanie obejmuje instalacje o mocy do 50 kW. Decyzję tę motywuje potrzeba dostosowania do różnorodnych programów dostępnych na rynku, co wymaga bardzo wnikliwej analizy dotychczasowej mocy montowanych instalacji PV.

Moc mikroinstalacji PV w naszym kraju

Jednym z czynników jest zmiana potrzeb prosumentów, którzy coraz częściej potrzebują znacznie większej mocy niż 10 kW, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię w gospodarstwach domowych. Systemy wschód-zachód stają się coraz popularniejsze, posiadając około 30% większą moc niż instalacje skierowane na południe. Zmiana mocy dofinansowanych instalacji miałaby zatem o wiele lepiej dostosować się do bieżących potrzeb rynku.

Warto wiedzieć: Domowy magazyn energii – co wiemy na ten temat?

Co jeszcze warto wiedzieć o dofinansowaniach na fotowoltaikę?

Bardzo ważnym kryterium, które prawdopodobnie pozostanie bez zmian, jest też brak dofinansowania na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej. To oznacza, że inwestorzy nie otrzymają wsparcia finansowego na zwiększenie mocy istniejącego systemu. Niemniej jednak, nadal będzie można rozbudować instalację o dodatkowe komponenty, takie jak chociażby magazyn energii czy systemy zarządzania energią.

Więcej informacji: Czy jest możliwy wzrost rachunków po zainstalowaniu pompy ciepła z fotowoltaiką?

W nowych systemach, magazyny energii staną się absolutnie obowiązkowe, co oznacza, że każda nowo powstająca instalacja, aby otrzymać pomoc z programu „Mój Prąd”, będzie musiała być wyposażona w magazyn energii. Te zmiany odzwierciedlają bardzo szybki rozwój sektora fotowoltaiki w Polsce i adaptację programów wsparcia do zmieniających się potrzeb rynku.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation