FotowoltaikawPolsce » Blog » Inwestor z USA zostanie udziałowcem Columbus Energy

Inwestor z USA zostanie udziałowcem Columbus Energy

Columbus Energy, wiodący dostawca usług z zakresu nowoczesnej energetyki, ma szansę pozyskać zagranicznego inwestora. Spółka zawarła Term-Sheet, na podstawie którego może pozyskać 200 mln zł z grupy inwestycyjnej ze Stanów Zjednoczonych. 

Zarząd Columbus Energy poinformował wczoraj o podpisaniu Term-Sheet z zagraniczną grupą inwestycyjną ze Stanów Zjednoczonych, w ramach którego Spółka może zostać dokapitalizowana na kwotę 200 mln zł, przy wycenie nie niższej niż 23 zł za akcję, czyli przy kapitalizacji powyżej 1,5 mld zł. 

  • Pod koniec 2021 r. informowaliśmy rynek o zmianie terminu przeniesienia notowań na główny parkiet GPW z powodu dynamicznych zmian w branży odnawialnych źródeł energii oraz ogólnej sytuacji makroekonomicznej. Zmiany legislacyjne w naszej branży, szczególnie w sektorze mikroinstalacji, nie sprzyjały klasycznemu podejściu do IPO. Wojna też w tym nie pomogła. Wspominaliśmy też o poszukiwaniu innych rozwiązań, które zapewnią Spółce finansowanie rozpoczętych, znaczących inwestycji, ale też nowych, które już niebawem przed nami. Aktualnie głównymi partnerami w budowie farm są nasi akcjonariusze, którzy inwestują w nasze spółki portfelowe, a suma inwestycji w tej części biznesu przekroczyła już 500 mln zł, z czego od naszych akcjonariuszy ponad 200 mln zł.  Term-Sheet, który zawarliśmy z atrakcyjnym partnerem finansowym ze Stanów Zjednoczonych, jest właśnie jedną z opcji, jaką chcemy mieć jako alternatywę. Analizujemy wiele możliwości rozwoju Grupy Columbus i z pewnością wybierzemy takie, które zapewnią Spółce stabilną przyszłość i udowodnią wartość organizacji, w jaką osobiście wierzę komentuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A. 

Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami, cena oferowanych do nabycia akcji Columbus będzie ustalana w oparciu o średnią ważoną wolumenem kursów akcji z okresu 15 dni poprzedzających ofertę, jednak nie będzie niższa niż 23 zł za akcję. Inwestycja odbywałaby się etapami, przez kolejne 3 lata. 

Czytaj również:

Podpisanie umowy inwestycyjnej jest planowane za miesiąc. Po zawarciu umowy, Columbus w ciągu roku ma zapewnić na rzecz inwestora akcje o wartości co najmniej 45 mln zł. 

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here