FotowoltaikawPolsce » Blog » Kto może ubiegać się o zniżkę na prąd?
Kto może ubiegać się o zniżkę na prąd

Kto może ubiegać się o zniżkę na prąd?

Zgodnie z przepisami ustawy z 7 października 2022 roku gospodarstwa domowe mogą ubiegać się o zamrożenie cen prądu na poziomie roku 2022. Objęte takimi przepisami są gospodarstwa w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii, które mają taryfę G oraz C1x. Limity wynoszą dla wszystkich gospodarstw domowych oraz tych, które są w trakcie budowy do 2000 kWh, a dla gospodarstw, w których mieszkają osoby niepełnosprawne 2600 kWh. Gospodarstwa z Kartą Dużej Rodziny i rolnicy mają limit wynoszący do 3000 kWh. 

W ustawie zapisano, że jeśli gospodarstwo zmniejszy zużycie prądu o minimum 10% w okresie między 1 października 2022 a 31 grudnia 2023, w porównaniu do okresu od 1 października 2022 do 31 grudnia 2022, to może liczyć na upust 10%. 

Jakie dokumenty należy przedstawić, by złożyć wniosek o tańszy prąd?

Gospodarstwa, które chcą otrzymać upust, muszą złożyć oświadczenia. Rolnicy mają obowiązek dostarczenia decyzji o podatku rolnym za 2022 roku, a rodziny wielodzietne muszą przedstawić skan Karty Dużej Rodziny.

Warto wiedzieć: Kiedy ogrzewanie domu klimatyzacją jest opłacalne? 

Gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi muszą przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności. Uprawnieni odbiorcy objęci limitem 2000 kWh nie muszą składać oświadczenia, bo operator sam dokona rozliczenia na podstawie rachunków za prąd. 

Czy można złożyć wniosek online?

Wniosek musi być złożony do operatora, z którym gospodarstwo zawarło umowę. Można taki wniosek złożyć tradycyjnie w formie papierowej,a na wniosku musi znaleźć się własnoręczny podpis. Można to zrobić w oddziale lub Rejonie Energetycznym OSD. Jest też możliwość przesłania wniosku pocztą. Szybszą opcją jest przesłanie wniosku elektronicznie, a mogą zrobić to osoby, które mają założony profil zaufany lub mają kwalifikowany podpis elektroniczny. Należy pamiętać o tym, że skany czy zdjęcia nie będą rozpatrywane. 

Zobacz również: Prywatna fotowoltaika kontra Tauron – na czym polega konflikt?

Wzory można sprawdzić na stronie dystrybutorów, gdzie też można ściągnąć wniosek, wypełnić i odesłać. 

Kiedy mija termin złożenia wniosku o tańszy prąd?

Wszystkie wymagane dokumenty związane ze zniżką na tańszy prąd muszą być dostarczone do operatora nie później niż do 30 czerwca 2023. Jeśli wnioski wpłyną po terminie, to nie będą rozpatrywane. 

Gdzie można złożyć wniosek o tańszy prąd?

W przypadku formy papierowej wniosek można złożyć bezpośrednio w oddziale operatora, z którym gospodarstwo ma podpisaną umowę. Spółki energetyczne mają na swoich stronach umieszczone wzory wniosków i oświadczeń. 

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation