FotowoltaikawPolsce » Blog » Ulga termomodernizacyjna w 2023 roku – co można odliczyć?

Ulga termomodernizacyjna w 2023 roku – co można odliczyć?

Ulga termomodernizacyjna zaliczana jest do ulg podatkowych, z której korzystać mogą podatnicy PIT, którzy są współwłaścicielami albo właścicielami domu jednorodzinnego i ponoszą wydatki na poczet termomodernizacji. Szczegółowe zasady związane z wymienioną ulgą określono w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Ulga termomodernizacyjna w 2023 roku

Jeżeli chodzi o możliwość odliczenia ulgi termomodernizacyjnej w roku 2023 (to znaczy w rocznym rozliczeniu PIT za rok 2022), to należy rozpocząć od tego, iż zgodnie z obowiązującym prawem o PIT, podatnicy będący właścicielami albo współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych mają prawo do odliczenia od podstawy obliczenia podatku, ustalonej w zgodzie z artykułem 26 ust. 1 albo artykułem 30c ust. 2 ustawy na temat PIT, wydatków poniesionych w podatkowym roku na poczet materiałów budowlanych, usług i urządzeń, mających związek z realizowaniem termomodernizacyjnego przedsięwzięcia w tych budynkach, określonego w ramach przepisów wydanych na podstawie ust. 10, które będzie zakończone w czasie trzech następnych lat, licząc od końca podatkowego roku, w którym został poniesiony pierwszy z wydatków.

Czytaj również: Agroenergia wysokość dofinansowania OZE – wniosek 2023

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Odliczenie obejmować może m.in. niżej wymienione urządzenia oraz materiały budowlane:

 • węzeł cieplny razem z programatorem temperatury,
 • materiały budowlane stosowane celem ocieplenia budowlanych przegród, fundamentów, czy płyt balkonowych,
 • kocioł z przeznaczeniem tylko do spalenia biomasy,
 • zbiornik na olej albo zbiornik na gaz,
 • kocioł kondensacyjny olejowy razem ze sterowaniem, armaturą regulującą oraz zabezpieczającą, jak i z układem doprowadzającym powietrze i odprowadzającym spaliny,
 • kocioł kondensacyjny gazowy razem z armaturą regulującą i zabezpieczającą, sterowaniem, jak i z układem doprowadzającym powietrze oraz odprowadzającym spaliny,
 • pompa ciepła razem z osprzętem,
 • materiały budowlane, które wchodzą w skład systemu elektrycznego ogrzewania,
 • materiały budowlane, które wchodzą w skład instalacji do przygotowania ciepłej użytkowej wody,
 • materiały budowlane, które wchodzą w skład ogrzewczej instalacji,
 • przyłącze do sieci gazowej albo ciepłowniczej. 

Czytaj więcej: Jaka taryfa przy fotowoltaice w 2023 r.? G11 czy G12

Ulga termomodernizacyjna daje możliwość odliczenia m.in. usług takich, jak:  

 • zamontowanie gazowego kotła kondensacyjnego,
 • wymianę części istniejącej już ogrzewczej instalacji albo instalacji do przygotowania użytkowej wody ciepłej, albo wykonanie instalacji do przygotowania użytkowej wody ciepłej, albo wewnętrznej instalacji ogrzewania, 
 • wymiana zewnętrznej stolarki np.: przeźroczystych powierzchni nieotwieralnych, bram garażowych, drzwi zewnętrznych, drzwi balkonowych, okien połaciowych,
 • docieplenie fundamentów, płyt balkonowych, albo przegród budowlanych,
 • wykonanie ekspertyzy chiropterologicznej oraz ornitologicznej,
 • wykonanie projektowej dokumentacji mającej związek z pracami o charakterze termomodernizacyjnym,
 • przeprowadzenie termograficznej analizy budynku,
 • wykonanie energetycznego audytu budynku przed zrealizowaniem termomodernizacyjnego przedsięwzięcia. 

Sprawdź dodatkowo: Opłata OZE – co to jest? I jaka będzie w 2023 roku

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here