FotowoltaikawPolsce » Blog » Mój Prąd 5.0 – jak zyskać dofinansowanie fotowoltaiki i pompy ciepła?

Mój Prąd 5.0 – jak zyskać dofinansowanie fotowoltaiki i pompy ciepła?

W marcu 2023 roku zakończył się nabór wniosków do programu Mój Prąd 4.0. Zainteresowanie było naprawdę spore. Osoby chcące obniżyć koszt montażu instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła mogą obecnie przystąpić do kolejnej edycji programu, czyli Mój Prąd 5.0. Zobacz, na czym to polega, jak złożyć wniosek oraz, przede wszystkim, czy to faktycznie się opłaca.

Mój Prąd 5.0 – główne założenia programu

Osoby, którym zależy na szybkim zwrocie z inwestycji w fotowoltaikę, pompę ciepła lub inny system pozyskiwania zielonej energii, mogą skorzystać z ułatwień, jakie przygotowały instytucje państwowe. Jednym z nich, cieszącym się ogromnym zainteresowaniem jest program Mój Prąd 5.0. 

Jego celem jest wspieranie rozwoju energetyki prosumenckiej, czyli takiej, w której osoby wytwarzają energię na własne potrzeby, a jej nadwyżkę przekazują do sieci energetycznej.

Omawiany program jest prowadzony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). System dotacji funkcjonuje już od 2020 roku, a osoby zainteresowane wzięciem w nim udziału mogą przystępować do niego cyklicznie. To znaczy, że każda edycja ma określony budżet, a gdy zostanie on wyczerpany, nabór wniosków zostaje wstrzymany i trzeba poczekać na otwarcie kolejnej tury.

Obecnie zakończył się czwarty cykl przyznawania dofinansowań, a 23.04.2023 roku został ogłoszony nowy, czyli Mój Prąd 5.0. W jego ramach przewidziano dofinansowania:

Piąta edycja programu przewiduje zatem więcej urządzeń objętych dopłatami niż jego dotychczasowe wydania. 

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać trzy główne grupy beneficjentów, czyli:

 • osoby, które jeszcze nie korzystały z dofinansowania, 
 • prosumenci rozliczający się w systemie net metering i niekorzystający do tej pory z programu Mój Prąd,
 • wnioskodawcy, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii w systemie net metering, już skorzystali z programu Mój Prąd i chcą przejść na system net billing.

Całkowity budżet piątej edycji programu wynosi 955 mln zł. Wnioskodawca może uzyskać od 3 do 7 tys. zł na cel główny i od 5 do 28 tys. zł na urządzenia dodatkowe. 

Jaka dopłatę można uzyskać do pompy ciepła i fotowoltaiki?

Wysokość dopłat do pomp ciepła i fotowoltaiki (https://duneko.pl/fotowoltaika-i-pompa-ciepla-dofinansowanie-na-zakup-i-montaz/) w programie Mój Prąd 5.0 jest uzależniona od rodzaju urządzenia. To oznacza, że nie ma jednej kwoty dofinansowania. W zależności od tego, na jaki rodzaj instalacji się zdecydujesz, taką sumę środków możesz maksymalnie otrzymać. 

 Stawki dla pomp ciepła i kolektorów kształtują się następująco:

 • pompa ciepła powietrze-powietrze — do 4,4 tys. zł,
 • pompa ciepła powietrze-woda bez podwyższonej efektywności — do 12,6 tys. zł,
 • pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej efektywności — do 19,4 tys. zł,
 • pompa ciepła gruntowa — do 28 tys. zł,
 • kolektory słoneczne — do 3,5 tys. zł.

Z kolei w przypadku fotowoltaiki i systemów z nią związanych, mają one następującą wysokość:

 • wyłącznie panele fotowoltaiczne — do 6 tys. zł,
 • panele fotowoltaiczne wraz z komponentami instalacji — do 7 tys. zł,
 • panele fotowoltaiczne wzbogacone o magazyn energii — do 16 tys. zł,
 • magazyn ciepła — do 5 tys. zł,
 • system zarządzania energią (HEMS, EMS) — do 3 tys. zł.

Warto podkreślić, że program Mój Prąd może finansować do 50% kosztów instalacji. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi natomiast nie więcej niż 20,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Kwoty uzyskanego wsparcia mogą się jednak sumować, dlatego można zyskać łącznie nawet 58 tys. zł.

Pieniądze wypłacane są w ciągu około trzech miesięcy od momentu złożenia wniosku. Do dotacji kwalifikują się wydatki poniesione od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

Co nie podlega dofinansowaniu z programu?

Nie można dostać wsparcia finansowego na przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Poprzez takie działanie rozumie się zarówno dołożenie paneli do już działających, jak i przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii (PPE) kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem.

Dofinansowaniu nie może też podlegać urządzenie magazynujące ciepło, które nie wpływa na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną. Może to być np. zasobnik ciepłej wody użytkowej, bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe lub kocioł gazowy.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0?

Złożenie wniosku o dotację nie jest skomplikowane. Ponadto nie musisz odwiedzać żadnego urzędu, ponieważ wszystkie formalności możesz przeprowadzić online. Zobacz, co musisz przygotować przed zgłoszeniem swojego udziału w programie. 

Pierwszym etapem jest wybranie, w jaki sposób chcesz złożyć swój wniosek. 

Jeśli składasz go przez:

 • generator wniosków o dofinansowanie (GWD) – przygotuj login i hasło do GWD;
 • login.gov.pl – przygotuj login i hasło do profilu zaufanego, telefon komórkowy (otrzymasz sms weryfikacyjny) lub podpis kwalifikowany lub e-dowód.

Oprócz tego należy przedstawić:

 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o wpłacie (jeśli za montaż płaciłeś gotówką),
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), które potwierdza montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii (PPE),
 • oświadczenie wnioskodawcy o zapłacie,
 • zaświadczenie net-billing,
 • protokół odbioru prac od wykonawcy,
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku, jeśli z niego korzystasz. 

Wymienione dokumenty dołączysz w formie załączników do składanego zgłoszenia. 

Aby przekazać wniosek do rozpatrzenia, wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad i kliknij przycisk „złóż wniosek”.  Zaloguj się za pomocą jednej z opisanych powyżej metod i postępuj zgodnie z poleceniami na stronie. 

Po prawidłowym wypełnieniu formularza system przekieruje Cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl. Możesz podpisać swój wniosek za pomocą:

 • podpisu zaufanego,
 •  e-dowodu,
 • certyfikatu kwalifikowanego.

Potwierdzenie zgłoszenia do programu Mój Prąd 5.0 otrzymasz na skrzynkę ePUAP oraz na adres e-mail, który podałeś we wniosku.

Ważne: po wysłaniu wniosku nie można już zmienić w nim żadnych danych. Jeśli został wypełniony nieprawidłowo, urząd poinformuje Cię o tym za pomocą wiadomości e-mail.

Zgłoszenie do programu jest bezpłatne.

Czy trzeba samodzielnie składać wniosek?

Pamiętaj, że nie musisz samodzielnie zajmować się wszystkimi formalnościami. Jeśli masz problem ze złożeniem wniosku, nie wiesz, jak to zrobić lub masz wątpliwości, czy  kwalifikujesz się do programu, skorzystaj z pomocy ekspertów.

Jeśli chcesz uzyskać szybki zwrot inwestycji, zgłoś się do firmy Duneko, która nie tylko doradzi Ci, jak to zrobić, ale także przeprowadzi za Ciebie całą procedurę pozyskania dofinansowania. To specjaliści, którzy na co dzień zajmują się wspieraniem klientów w ubieganiu się o dotację. Doskonale orientują się w aktualnych przepisach i mają stały kontakt z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zespół Duneko, czyli eksperci w dziedzinie dofinansowań, wypełnią wniosek za Ciebie i przekażą go do urzędu. Masz więc pewność, że procedura odbędzie się w pełni zgodnie z wymogami formalnymi. Oszczędzisz czas i wysiłek na kompletowanie dokumentacji, a przede wszystkim znacznie zwiększysz szansę na uzyskanie dotacji w maksymalnej możliwej wysokości. 

Czy warto korzystać z programu Mój Prąd 5.0?

Zdecydowanie tak, ponieważ może on znacząco przyspieszyć okres zwrotu inwestycji. Takie działanie jest więc po prostu opłacalne. Przede wszystkim złożenie wniosku o dotację jest całkowicie bezpłatne. Jedyne, co musisz zrobić, to poświęcić czas na skompletowanie dokumentów i przejście procedury na stronie www, która nie jest skomplikowana ani czasochłonna. 

Co więcej, nie musisz robić tego samodzielnie, ponieważ możesz powierzyć to zadanie ekspertom. Korzyści są więc naprawdę spore i nie wymagają od Ciebie praktycznie żadnego wysiłku.

Czy skorzystanie z programu rzeczywiście jest opłacalne? 

Według ekspertów jest jeszcze korzystniejsze niż do tej pory. Jest tak dlatego, że średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej do OSD (operatora systemu dystrybucyjnego) jest obecnie wyższa od ceny jej zakupu. To znaczy, że prosumenci przekazujący nadwyżki prądu do dystrybutora mogą na tym sporo zyskać. 

Najwięcej mogą skorzystać osoby, które zdecydują na montaż magazynu energii. Na taką instalację także można otrzymać dofinansowanie z programu Mój Prąd 5.0.. To urządzenie ma bardzo ważną funkcję. Optymalizuje autokonsumpcję, czyli zużycie na własne potrzeby. Użytkownik nie musi zatem kupować energii od dystrybutora, ponieważ ją go gromadzi i może ją wykorzystywać do własnych celów.

Jednak nie tylko magazyny energii są opłacalne. Dotacje do pomp ciepła i fotowoltaiki również są niezwykle korzystne. Pozwalają uzyskać szybszy zwrot inwestycji, która daje niezależność energetyczną. To właśnie ona, przy obecnych wahających się cenach prądu, jest wartością kluczową. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Potrzebujesz wsparcia przy ubieganiu się o dofinansowanie? Skontaktuj się z ekspertami Duneko Pomożemy!

Przeczytaj również:

https://duneko.pl/dofinansowanie-na-pompe-ciepla/

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation

 • Dobrze napisany artykuł który bardzo dużo mi wyjaśnił. Duneko rzeczywiście poleca dużo gwiazd i naukowców w Polsce także dobrze ze maja te dofinansowania realizowane w imieniu klienta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here