FotowoltaikawPolsce » Blog » Opłata OZE – co to jest? I jaka będzie w 2023 roku

Opłata OZE – co to jest? I jaka będzie w 2023 roku

Systematyczne podwyżki cen energii elektrycznej odczuwa każdy odbiorca energii elektrycznej. Jednak wzrosty wysokości rachunków za prąd to nie tylko efekt zmian taryfowych – mogą być również skutkiem nowych przepisów i regulacji. Niedawno od 2021 roku weszła w życie nowa opłata, tzw. opłata mocowa. Od 2021 roku trzeba też płacić tzw. opłatę OZE, której wysokość do niedawna wynosiła zero.

Czym są opłaty OZE? I jakie będą w 2023 roku?

Dla wielu opłata OZE jest pojęciem zupełnie nieznanym, choć obowiązek jej uiszczania został ustanowiony w 2015 roku na mocy ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2015 roku. Konsumenci muszą ponieść jedynie koszt opłaty OZE w 2016 i 2017 roku – w kolejnych 3 latach (2018-2020) stawka OZE wynosi zero. To się jednak zmieniło w 2021 roku i jego opłacenie znów stanie się obowiązkowe.

Czytaj również: Czy fotowoltaika w 2023 roku będzie opłacalna?

Energia odnawialna to energia odnawialna. W związku z rosnącym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, na znaczeniu zyskują technologie oparte na OZE i wspierane są inicjatywy zmierzające do rozszerzenia ich zakresu. Podobny cel przyświecał Opłacie Energii Odnawialnej, która została wprowadzona w celu wsparcia generacji opartej na OZE.

Opłata OZE ma na celu pokrycie kosztów ponoszonych przez wytwórców zielonej energii na uczestnictwo w systemie aukcyjnym oraz systemach taryf gwarantowanych (FIT) i cen rynkowych (FIP). Producenci energii wytwarzanej w instalacjach OZE mogą brać udział w aukcjach organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Zwycięzca ma możliwość zakupu energii po stałej cenie przez 15 lat. Jeżeli rozliczenie w systemie aukcyjnym jest niższe w porównaniu ze sprzedażą rynkową, zarządzający rozliczeniem (tj. administratorem opłat) dopłaca różnicę do wytwórcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Opłaty OZE wykorzystywane są na pokrycie ujemnych sald oraz na pokrycie kosztów działalności zarządcy rozliczeń.

Sprawdź teraz: Kiedy fotowoltaika daje najwięcej energii elektrycznej?

Opłata OZE – Kwota stawki

Otrzymałeś rachunek za prąd i zobaczysz kropkę o nazwie opłata za OZE. „Ile kosztuje OZE?” – to pierwsze pytanie, które przychodzi Ci do głowy. Otrzymasz ich odpowiedzi powyżej, ale jaka jest stopa procentowa?

Opłata OZE została wprowadzona od 2016 r., ale nie była pobierana przez ostatnie 3 lata (2018-2020). Nie będzie trzeba za nie płacić do 2021 roku. Stało się tak, ponieważ w latach 2016-2017 zgromadzono wystarczającą ilość środków na pokrycie kosztów przez kolejne 3 lata. Jednak środki te zostały wyczerpane, więc opłata została przywrócona.

Stawki OZE nie są stałe. Urząd Regulacji Energetyki ustalił na 2021 rok 2,20 zł/MWh. W 2022 roku stawka wynosi 0,90 zł/MWh.

Warto również wspomnieć, że opłaty OZE wspierające inwestycje w odnawialną energię elektryczną będą pobierane dopiero 31 grudnia 2028 roku.

Opłaty za moc i opłaty za OZE — poznaj różnicę!

Powrót obowiązku uiszczania opłat OZE to nie wszystkie zmiany dotykające konsumentów. Drugą opłatą, która ma zostać wprowadzona od 2021 r., jest opłata mocowa, która prawnie opiera się na uchwalonej w 2017 r. ustawie o rynku mocy. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dotowanie państwowych spółek energetycznych na utrzymanie elektrowni. Koszt tych dotacji został przerzucony na konsumentów.

Czytaj również: Dostawcy prądu w Polsce – porównanie. Jak zaoszczędzić?

Roczne stawki mocy ustalane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla gospodarstw domowych uzależnione są od rocznego zużycia energii elektrycznej. Pozostali odbiorcy będą rozliczani według ilości energii elektrycznej, którą pobiorą z sieci w wybranych godzinach w ciągu dnia (od 7:00 do 21:00 w dni powszednie).

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here