FotowoltaikawPolsce » Blog » Fotowoltaika dynamicznie rozwija się i rośnie w siłę

Fotowoltaika dynamicznie rozwija się i rośnie w siłę

Nowa ustawa, której procedowanie odbywa się w Parlamencie, przyczynia się do rozwoju sektora energii odnawialnej, szczególnie poprzez ułatwienia dotyczące lokalizacji instalacji fotowoltaicznych, w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Ułatwienia dla sektora fotowoltaiki w nowych przepisach dotyczących energii odnawialnej

W ustawie priorytetowo traktowano kwestie związane z energią odnawialną. Nowe zmiany w przepisach wprowadzają dodatkowe ułatwienia, zwłaszcza dla sektora fotowoltaiki.

Inwestorzy zajmujący się rozbudową instalacji fotowoltaicznych pozytywnie odebrali wprowadzone zmiany. Nowe przepisy przewidują szybką ścieżkę uchwalania planów miejscowych dotyczących OZE oraz liczne udogodnienia, takie jak brak konieczności zgodności ze Studium w tym zakresie podczas jego obowiązywania.

Czytaj więcej: Fotowoltaika i pompa ciepła – czy to się opłaca? Ile kosztuje połączenie?

Wbrew informacjom prasowym, nowe prawo nie anuluje mocy wydanych już decyzji dotyczących warunków zabudowy dla farm fotowoltaicznych. Decyzje o warunkach zabudowy będą obowiązywać przez 5 lat od 1 stycznia 2026 roku. Decyzje, które uzyskały już prawomocność przed tym terminem (w tym te obowiązujące obecnie), pozostaną bezterminowe.

Rozwój farm fotowoltaicznych na gruntach rolnych klasy IV nie zostanie wstrzymany

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki przedstawia mylną tezę, że rozwój energii słonecznej zostanie zahamowany ze względu na nowe przepisy, które zabraniają budowy farm fotowoltaicznych na gruntach rolnych klasy IV, czyli zazwyczaj nieużytkach.

Grunty klasy IV to tereny rolnicze o średniej jakości, które są chronione na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Działki rolne są podzielone na sześć klas, od I do VI. W przypadku budowy obiektów na takich terenach konieczne jest złożenie wniosku o wyłączenie ich z produkcji rolniczej (zgodnie z artykułem 11 ustęp 1-1b wspomnianej ustawy). Nieużytki są osobnym rodzajem gruntów (według załącznika nr 1 pozycji 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków).

Sprawdź również: Ile kosztuje serwis instalacji fotowoltaicznej – Czy warto?

Nieprawdą jest twierdzenie, że nowe przepisy ograniczą lokalizację farm fotowoltaicznych na gruntach IV klasy na dotychczasowych zasadach. Do czasu wprowadzenia ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego, ale nie później niż do końca 2025 roku, farmy fotowoltaiczne będą mogły powstawać na dotychczasowych warunkach (zgodnie z artykułem 58 ustawy zmieniającej).

Nowe możliwości i uproszczenia zgodnie z nowymi przepisami

Dodatkowo zgodnie z nowymi przepisami (art. 67 ust. 3 pkt 2 lit a ustawy zmieniającej), możliwe będzie uchwalenie planu miejscowego dla instalacji fotowoltaicznych, nawet jeśli nie zostały one uwzględnione w studium. Po pewnym czasie będzie również możliwe wprowadzenie uproszczonego trybu uchwalania planu miejscowego, który może trwać tylko około 3 miesięcy (art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy zmienionej w art. 1).

Warto wiedzieć: Jak wybrać panele fotowoltaiczne? czego unikać?

W przypadku inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii, będzie również dopuszczalna procedura Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego. Oznacza to, że inwestor będzie mógł zgłosić wniosek o uchwalenie planu miejscowego we współpracy z gminą, poprzez podpisanie umowy urbanistycznej (art. 37ea, zwłaszcza art. 37ec ust. 6 ustawy zmienionej w art. 1).

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here