FotowoltaikawPolsce » Blog » Kontrole instalacji fotowoltaicznych. Na co się przygotować?

Kontrole instalacji fotowoltaicznych. Na co się przygotować?

Ruszają kontrole instalacji fotowoltaicznych, których głównym celem jest wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości w działaniach niektórych posiadaczy paneli. Ogromnym problemem stała się m.in. niezgodna z obowiązującymi przepisami zmiana ustawień falownika, pozwalająca na generowanie zdecydowanie większych dawek energii. To niedopuszczalne, ponieważ w ten sposób działa się na niekorzyść innych właścicieli wspomnianych wyżej instalacji. Praca takich paneli jest zakłócana. 

Na czym konkretnie polega kłopot?

Kontrolerzy przyjrzą się przede wszystkim tym instalacjom fotowoltaicznym, które w ostatnim czasie generowały spore nadwyżki energii, a jednocześnie znajdowały się w okolicy paneli, które mimo podłączenia do tej samej sieci i właściwych ustawień falownika, nie były w stanie wytworzyć dostatecznie dużej ilości energii.

Więcej informacji: Zestaw pompa ciepła + panele fotowoltaiczne cena

Już samo to jasno dowodzi, iż niektórzy właściciele instalacji działali (zapewne nieświadomie) na szkodę własnych sąsiadów. Z tego też tytułu do operatorów energetycznych zaczęły napływać niepokojące skargi i reklamacje, na które trzeba było przecież błyskawicznie zareagować. 

Kontrola instalacji fotowoltaicznej - co będzie sprawdzane?

Odpowiedzią na pojawiające się reklamacje i skargi będą liczne kontrole instalacji fotowoltaicznych. Szczególne obawy mogą czuć te osoby, które w niedalekiej przeszłości zdecydowały się na "podkręcenie" mocy swoich paneli, co jest działaniem niezgodnym z prawem. Dodatkowo można w ten sposób zagrozić innym posiadaczom instalacji fotowoltaicznych w okolicy. W trakcie kontroli sprawdzane będą m.in. następujące elementy:

  • sposób montażu paneli fotowoltaicznych,
  • ustawione parametry, zwłaszcza pod kątem falownika,
  • moc paneli fotowoltaicznych,
  • napięcie przy generowaniu energii,
  • wprowadzanie energii do sieci zgodnie z zawartą umową.

Jak widać kontrole będą dość szczegółowe, ponieważ problem zaczął się nawarstwiać i dotykać coraz to większe grono użytkowników instalacji fotowoltaicznych. Wykryte nieprawidłowości będą nieść za sobą bardzo poważne sankcje.

Warto wiedzieć: Maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej jednofazowej

W pierwszej kolejności właściciele paneli otrzymają pisma, w których to zostaną im wyszczególnione nieprawidłowości w działaniu instalacji, które trzeba będzie finalnie wyeliminować. Brak reakcji sprawi, że całość zostanie zgłoszona do Urzędu Regulacji Energetyki, co wiąże się zazwyczaj z pokaźną karą finansową. Lepiej tego uniknąć i już teraz zacząć eliminować poszczególne nieprawidłowości lub też dostosować się do zapisów znajdujących się w otrzymanym piśmie. 

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here