FotowoltaikawPolsce » Blog » Rząd pracuje nad łagodniejszymi wymaganiami środowiskowymi dla parkingów, garaży i fotowoltaiki

Rząd pracuje nad łagodniejszymi wymaganiami środowiskowymi dla parkingów, garaży i fotowoltaiki

Wtorek przyniesie ważne rozważania rządu dotyczące zmian w przepisach dotyczących inwestycji związanych z budową garaży, parkingów oraz instalacjami fotowoltaicznymi. Projekt rozporządzenia, który ma znacząco podnieść progi, powyżej których konieczne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej dla tego rodzaju przedsięwzięć, będzie jednym z punktów omawianych przez rząd.

Zwiększenie progów decyzji środowiskowej dla inwestycji

Aktualne progi, które obowiązują przy budowie garaży, parkingów oraz instalacji fotowoltaicznych, wynoszą odpowiednio 0,2 i 0,5 hektara. Jednak planowane jest istotne podniesienie tych wartości, aż do poziomu zbliżonego do standardów obowiązujących w krajach takich jak Niemcy, Włochy, Czechy czy Słowacja. W praktyce oznaczałoby to, że projekty inwestycyjne w tym zakresie nie musiałyby uzyskiwać decyzji środowiskowej, jeśli ich powierzchnia byłaby niższa niż nowe ustalone progi. 

Czytaj więcej: MPPT – co to jest i jak działa?

Obecnie, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, progi dotyczące zabudowy przemysłowej i magazynowej wynoszą 0,5 hektara dla obszarów cennych przyrodniczo oraz 1 hektar dla pozostałych terenów.

Nowe wartości progów i ich porównanie

W ramach planowanych zmian, projekty inwestycyjne dotyczące budowy garaży, parkingów oraz instalacji fotowoltaicznych będą zobowiązane do uzyskania decyzji środowiskowej tylko wtedy, gdy ich powierzchnia przekroczy nowo ustalone wartości progów. Te wartości będą zbliżone do tych, które już obowiązują dla zabudowy przemysłowej i magazynowej, a także będą zbliżone do regulacji przyjętych w wyżej wspomnianych krajach europejskich.

Usunięcie systemów fotowoltaicznych z regulacji dotyczących zabudowy przemysłowej

Drugim ważnym punktem planowanej zmiany przepisów jest usunięcie systemów fotowoltaicznych z kategorii zabudowy przemysłowej. W związku z tym systemy fotowoltaiczne zostaną objęte nowo utworzonym rodzajem przedsięwzięć, gdzie ustalane wartości progu – powierzchni zabudowy – mają być większe od aktualnie obowiązujących progów.

Zobacz również: Nowe przepisy dotyczące efektywności energetycznej

Oznacza to, że inwestycje w dziedzinie fotowoltaiki również podlegać będą nowym regulacjom.

Przyszłość decyzji rządu

Wtorkowe posiedzenie rządu będzie kluczowym momentem dla omawianych zmian. Projekty rozporządzenia oraz ustawy mające na celu uregulowanie zasad korzystania z bezzałogowych statków powietrznych oraz inne kwestie związane z przepisami lotniczymi będą stanowiły istotne aspekty dyskusji.

Warto wiedzieć: Fotowoltaika na działce ROD – Dofinansowanie i montaż 2023

Ostateczne decyzje rządu mogą znacząco wpłynąć na regulacje dotyczące inwestycji oraz wykorzystania nowych technologii w Polsce.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here