FotowoltaikawPolsce » Blog » Columbus Energy Zanotował Straty Netto na Poziomie 36,6 mln zł w II Kwartale 2023 r.
Columbus Energy Zanotował Straty Netto na Poziomie 36,6 mln zł

Columbus Energy Zanotował Straty Netto na Poziomie 36,6 mln zł w II Kwartale 2023 r.

Columbus Energy, lider rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, ogłosił wyniki finansowe za drugi kwartał 2023 roku. Spółka zanotowała stratę netto wynoszącą 36,6 mln zł, w porównaniu do straty 41,65 mln zł rok wcześniej. Strata operacyjna (EBIT) wyniosła 33,09 mln zł, obniżając się w stosunku do straty 36,62 mln zł z analogicznego okresu poprzedniego roku.

Wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 122,64 mln zł w II Kw. 2023 r.

W drugim kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Columbus Energy wyniosły 122,64 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do 90,34 mln zł rok wcześniej. Warto zaznaczyć, że spółka w pierwszej połowie 2023 roku zmniejszyła straty netto przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej do 37,49 mln zł, wobec 55,82 mln zł straty rok wcześniej.

Czytaj więcej: Niewyobrażalne podwyżki cen prądu w 2024 roku

Optymistyczne perspektywy na przyszłość

Prezes Dawid Zieliński oczekuje poprawy wyników w kolejnych kwartałach

Prezes Columbus Energy, Dawid Zieliński, wyraził optymizm w kontekście przyszłych wyników finansowych, stwierdzając: "Widzimy, że break even na sprzedaży do klienta indywidualnego i biznesowego osiągamy właśnie na przełomie trzeciego i czwartego kwartału, co pozwala przypuszczać, że nasz wynik będzie się znacząco poprawiał w kolejnych kwartałach."

Zobacz również: Fotowoltaika dla hotelu i pensjonatu – ile kosztuje?

Osiągnięte cele i ekspansja zagraniczna

Grupa Columbus spłaciła zadłużenie i rozpoczęła działalność zagraniczną

Zarząd Columbus Energy podkreślił osiągnięcie ważnych celów, takich jak niemal całkowita spłata zadłużenia w postaci pożyczek i kredytów o łącznej wartości ponad 400 mln zł. Spółka osiągnęła również sukcesy w działalności zagranicznej, generując prawie 50 mln zł przychodów w Republice Czeskiej. Po wykupieniu udziałów w czeskich i słowackich spółkach, Columbus planuje dalszy rozwój w obszarach zbliżonych do tych na rodzimym rynku.

Więcej informacji: Jakie są wady elektrowni jądrowej?

Perspektywa rozwoju i nowa strategia biznesowa

Prezes zapowiada nową strategię biznesową na kolejne 5 lat

Prezes Zieliński zaznaczył, że różnica między wartością majątku a zobowiązaniami wynosi 400 mln zł nadwyżki, co daje spółce możliwość skutecznej realizacji inwestycji i maksymalizacji wartości aktywów. Prezes Dawid Zieliński zdradził, że firma przygotowuje nową strategię biznesową Grupy Columbus na nadchodzące pięć lat, która ma przynieść oczekiwane efekty dla akcjonariuszy. Szczegóły strategii zostaną przedstawione w najbliższych dniach.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation