FotowoltaikawPolsce » Blog » Fotowoltaika – sposób na zwolnienie z podatku od nieruchomości
Fotowoltaika - sposób na zwolnienie z podatku od nieruchomości

Fotowoltaika – sposób na zwolnienie z podatku od nieruchomości

Wrocław jest jednym z nielicznych polskich miast, stosujących ulgi dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych lub niskoemisyjnych źródeł pozyskiwania energii (np. pomp ciepła). Ulga sięga przy tym aż 50% kwoty, zainwestowanej w wymienione instalacje.

Zwolnienie podatkowe dotyczy budynków, położonych na terenie Wrocławia, do których w sposób trwały podłączono sprawną instalację OZE (tzn. muszą być one uruchomione co najmniej raz i działać w taki sposób, by spełniać swoje przeznaczenie). Z ulgi nie mogą skorzystać jedynie wielkopowierzchniowe obiekty handlowe.

Sprawdź również: Ranking Fotowoltaika Dolnośląskie

Warto również dodać, że obecna forma ulgi, zakładająca odliczenie 50% kosztów inwestycji od podatku, obowiązuje od lutego0 2021; wcześniej istniała możliwość uzyskania zwrotu nawet na poziomie 100% zainwestowanych środków.

Warto wiedzieć: Fotowoltaika Wrocław Firmy Opinie

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej?

Z omawianej ulgi mogą skorzystać dwie grupy podmiotów. 

Do pierwszej z nich należą osoby fizyczne, będące mieszkańcami Wrocławia lub osobami prowadzącymi na jego terenie działalność gospodarczą. Warunkiem jest oczywiście opłacanie na rzecz miasta podatku od nieruchomości.

Ogłoszenia: Działka pod fotowoltaikę Dolnośląskie

O zwolnienie z podatku mogą ubiegać się również przedsiębiorstwa i inne podmioty, posiadające osobowość prawną.

Jak otrzymać ulgę podatkową - warunki szczegółowe

Skorzystanie z ulgi podatkowej związane jest z kilkoma obwarowaniami:

  • dofinansowanie dotyczy wyłącznie sprzętu nowego,
  • nakłady inwestycyjne na zakup i montaż instalacji muszą wynosić co najmniej 15000 zł brutto.
  • konieczne jest trwałe podłączenie budynku (lub jego części) do instalacji oraz co najmniej jednokrotne jej uruchomienie,
  • należy uzyskać zaświadczenie o wpisie inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Jak już wspomniano, o zwrot nie mogą ubiegać się obiekty, związane z handlem wielkopowierzchniowym (o powierzchni handlowej powyżej 400 metrów kwadratowych).

Zwolnienie udzielane jest na okres 5 lat - od 1 stycznia roku następującego po tym, w którym złożono wniosek. Same wnioski przyjmowane są do 31.12.2023 r.

Warto wiedzieć: Nowe zasady rozliczania energii z fotowoltaiki już od kwietnia 2022

Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć?

Zgłoszenia, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, można składać za pośrednictwem e-Puap lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta we Wrocławiu. Komplet dokumentów powinien zawierać:

  • zgłoszenie odnośnie spełnienia warunków zwolnienia z podatku od nieruchomości,
  • formularz IN lub DN (zawiera on dane nieruchomości objętej zwolnieniem),
  • formularz informacji, składanych przez inwestora przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • oświadczenie inwestora o podłączeniu i uruchomieniu instalacji oraz o otrzymanym dofinansowaniu ze środków publicznych,
  • dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na zakup instalacji i prace montażowe (faktury oraz dokumenty potwierdzające zapłatę; ta ostatnia musi być uiszczona po 4.10.2019 r.)
  • informacja dotycząca sumy powierzchni wszystkich pomieszczeń w budynku przekraczającej 400 m2.

Anna Rokicka

Ukończyłam studia Inżynieria odnawialnych źródeł energii ponad 2 lata temu. Od 3 miesięcy moją pasją jest tworzenie publikacji dla portalu FotowoltaikawPolsce.com

Więcej informacji

Post navigation