FotowoltaikawPolsce » Blog » Ile wynosi dodatek energetyczny do prądu 2022?

Ile wynosi dodatek energetyczny do prądu 2022?

Dodatek energetyczny do prądu 2022 to dopłata obejmująca różne formy ogrzewania elektrycznego, w  tym pompy ciepła. Jej wysokość to 1000 lub 1500 zł. Podstawą prawną, na której bazuje ta forma wsparcia gospodarstw domowych, jest uchwalona 29 września 2022 roku Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej – jej częścią jest projekt nowego dodatku energetycznego do prądu.

Kto może z niego skorzystać? Jaka jest wysokość dopłat do ogrzewania elektrycznego oraz pomp ciepła? W jaki sposób można złożyć wniosek o ten dodatek?

Ile wyniesie dodatek energetyczny do prądu 2022?

W ramach planowanego wsparcia przewidziano jednorazową dopłatę dla tej grupy gospodarstw domowych, które wykorzystują prąd do ogrzewania. Obejmie ona również użytkowników systemów grzewczych bazujących na pompach ciepła. Wysokość dopłat ma wynosić:

  • 1000 zł dla osób, które wykorzystują do ogrzewania domów oraz mieszkań urządzenia elektryczne, takie jak pompy ciepła, piece akumulacyjne oraz bojlery.
  • 1500 zł w sytuacji, gdy roczne zużycie energii elektrycznej wynosi ponad 5000 kWh. Pod uwagę brane są dane historyczne – na dodatek w tej wysokości mogą więc liczyć te gospodarstwa domowe, które wykorzystały w roku 2021 więcej niż wspomniane 5000 kWh.

Odpowiedni fragment w ustawie ma brzmienie: „W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny, wynosi 1500 zł”.

Dla kogo przeznaczone są dodatki energetyczne dla prądu?

Dodatek do energii elektrycznej może otrzymać każde gospodarstwo domowe, w którym głównym źródłem ciepła jest urządzenie na prąd. Warunkiem jest jednak uzyskanie stosownego wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), potwierdzającego ten fakt.

Warto przeczytać: Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do pompy ciepła?

Dodatek energetyczny do prądu ma więc działać na podobnej zasadzie jak dodatek do innych źródeł ogrzewania - gazu LPG, drewna opałowego, węgla czy pelletu. Identyczna będzie też jego formuła: jeden dodatek będzie przyznawany na jeden adres zamieszkania. Nie przewidziano również stosowania jakichkolwiek progów dochodowych.

Kto nie otrzyma dodatku energetycznego dla prądu?

Warto wspomnieć, że dodatek energetyczny dla prądu nie przysługuje właścicielom fotowoltaiki. Podstawą prawną jest art. 26 ust. 2 wymienionej wcześniej ustawy, zgodnie z którym w sytuacji gdy gospodarstwo domowe które zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje. W rezultacie takiej konstrukcji tego świadczenia osoby, które zainwestowały zarówno w pompę ciepła, jak i instalację fotowoltaiczną, nie otrzymają wsparcia od państwa.

Czytaj dalej: Dodatek energetyczny 1500 zł do prądu 2022 wniosek

Dodatek energetyczny do prądu nie zostanie również wypłacony gospodarstwom domowym, objętym rozpatrzonymi pozytywnie wnioskami o wypłatę dodatku węglowego lub też dodatku do ogrzewania, bazującego na innych źródłach ciepła.

Kiedy, gdzie i w jaki sposób należy złożyć wniosek o dodatek energetyczny do prądu?

Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego do prądu można składać w terminie od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku. Ich adresatem powinna być gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Warto wspomnieć, że wniosek może być złożony zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Wypłata dodatków  powinna mieć miejsce w terminie do 31 marca 2023 roku.

Czytaj więcej: Tarcza 1000 plus wniosek – Dopłata do ogrzewania domu

W jaki sposób można złożyć wniosek od dodatek energetyczny do prądu online?

Osoby, planujące złożenie wniosku o dodatek energetyczny przez internet, mogą wykorzystać do tego celu ePUAP lub profil zaufany. Jak wygląda procedura w takim przypadku? 

Sprawdź również: Pompy ciepła Środa WielkopolskaPompy ciepła KołoPompy ciepła GostyńPompy ciepła Rawicz,

W pierwszej kolejności należy zalogować się do portalu ePUAP, a następnie wybrać z katalogu spraw opcję: "Pismo ogólne do podmiotu publicznego". Należy wskazać adres odpowiedniego urzędu oraz rodzaj pisma i załączyć pobrany z sieci i wypełniony wniosek. Na koniec wystarczy podpisać go elektronicznie i wysłać.

Wsparcie dla gospodarstw domowych, oszczędzających prąd

Warto wiedzieć: Pompy ciepła GdańskPompy ciepła GdyniaPompy ciepła SłupskPompy ciepła Tczew,

Na wsparcie mogą również liczyć gospodarstwa domowe, które zdecydują się na ograniczenie wykorzystania energii elektrycznej - przewidziano dla nich upust w wysokości 10% kosztów jej zużycia. Rozwiązanie to ma funkcjonować od 1 października 2022 i stanowić dodatkową zachętę do oszczędzania prądu. 

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here