FotowoltaikawPolsce » Blog » Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu – Wzór
Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu

Jak wypełnić wniosek o dodatek do pelletu – Wzór

Nie każdy posiadacz kotła na pellet zdaje sobie sprawę z tego, że do tego rodzaju ogrzewania można ubiegać się o dotację. Wniosek o dopłatę do pelletu jest świadczeniem jednorazowym w kwocie trzech tysięcy złotych, jakie przysługuje osobom korzystającym z tego rodzaju opału.

Formularz wniosku należy kierować do samorządu, na piśmie przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. W jaki sposób prawidłowo wypełnić wniosek?

Dane osobowe, adres i miejsce zamieszkania

To podstawowe informacje jakie należy zamieścić we wniosku. Gotowy szablon pisma zawiera poszczególne klauzule w których należy umieścić dane. W pierwszej części wniosku trzeba koniecznie wprowadzić adres urzędu do którego kierujemy pismo.

Warto pamiętać, że świadczenie takie jak dopłata do pelletu jest wypłacane przez burmistrza, prezydenta miasta lub wójta, który urzęduje na danym obszarze i to właśnie pod ten adres należy wysłać formularz. W kolejnym etapie pisma trzeba uzupełnić własne dane osobowe takie jak imię, nazwisko oraz numer PESEL, a także dokładny adres zamieszania, obywatelstwo oraz kod pocztowy.

Czytaj więcej: Dodatek do pelletu 2022 – Jak złożyć wniosek o dodatek do pelletu?

W miejscu w którym należy wpisać dane teleadresowe należy wpisać również nazwę dzielnicy miasta lub gminy. W przypadku ubiegania się o dopłatę dokładne informacje na temat tego, kto jest właścicielem nieruchomości w związku z którą kierowany jest wniosek lub dotyczące dokładnego adresu zameldowania nie są istotne. Miejsce wyznaczone na uzupełnienie serii oraz numeru dokumentu tożsamości jest przeznaczone dla obcokrajowców, którzy ubiegają się o dofinansowanie i nie posiadają nadanego numeru PESEL.

Warto pamiętać, że dopłata do pelletu przysługuje również obcokrajowcom. Na końcu formularza znajdują się jeszcze miejsca w których należy wpisać numer telefonu oraz adresu e-mail, nie są one jednak konieczne i można uzupełnić je opcjonalnie, mogą one znacznie ułatwić powiadomienie wnioskodawcy o otrzymaniu dotacji.

Forma wypłaty dofinansowania

To bardzo ważna część wniosku, ponieważ to właśnie od tego w jaki sposób zostanie wypełniona klauzula zależy w jaki sposób zostanie przekazana dotacja. Istnieją dwie możliwości wypłaty: poprzez wpłatę na rachunek bankowy lub poprzez przekaz gotówki.

Część tą wypełniają tylko osoby, które chcą otrzymać pieniądze z dopłaty poprzez przelew bankowy. W tym przypadku należy wprowadzić własny numer rachunku bankowego składający się z 26 cyfr, a poniżej umieścić również imię oraz nazwisko posiadacza konta bankowego. 

Wnioskodawcy, którzy zdecydowali się na odbiór dofinansowania ,,do ręki'' powinni ominąć ten etap wniosku. Dla jasności można także przekreślić napisy w polu poziomą kreską.

Informacje na temat członków gospodarstwa domowego

To kolejna część wniosku, w której należy wpisać ilość osób, które znajdują się w gospodarstwie domowym. Osoby, które zamieszkują samodzielnie powinny zaznaczyć krzyżykiem bądź znakiem V klauzulę ,,jednoosobowe'', dla osób zamieszkujących w gospodarstwach powyżej dwóch osób zarezerwowane jest drugie okienko, które w tym przypadku należy uzupełnić oraz wpisać obok w wyznaczonym miejscu dokładną liczbę osób jaką liczy gospodarstwo (należy uwzględnić również własną osobę). W następnej części należy wprowadzić także dokładne dane wszystkich domowników. 

Źródła ogrzewania domu, rodzaj wykorzystanego paliwa

Na końcu formularza należy wprowadzić informacje dotyczące deklaracji CEEB o źródłach ogrzewania w budynku (w przypadku starszych źródeł ciepła). Należy pamiętać, że dopłata do pelletu przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy deklaracja została złożona do dnia 11.08.2022 roku.

W klauzuli o wykorzystaniu paliwa, należy wskazać głównie zasilanie źródła ciepła w domu, w przypadku należy zaznaczyć ,,pellet,''. W ostatnim akapicie wniosku trzeba jeszcze potwierdzić zgodność i prawdziwość danych oraz informacji we wniosku, pod groźbą odpowiedzialności karnej własnym podpisem. Warto wiedzieć, że wypełniony wniosek można złożyć drogą pocztową lub online poprzez profil zaufany lub ePUAP.

Sprawdź również: Pellet drzewny Bełchatów ,Pellet drzewny Piotrków Trybunalski ,Pellet drzewny Pabianice , Pellet drzewny Tomaszów Mazowiecki, Pellet drzewny Zgierz

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation