FotowoltaikawPolsce » Blog » Kontrola Wyników Właścicieli Fotowoltaiki: Odkryto Przekroczenia
Kontrola Wyników Właścicieli Fotowoltaiki Odkryto Przekroczenia

Kontrola Wyników Właścicieli Fotowoltaiki: Odkryto Przekroczenia

Tauron przeprowadził kontrolę wśród właścicieli instalacji fotowoltaicznych, która ujawniła szereg nieprawidłowości, głównie związanych z modyfikacją trybu pracy falownika i dodatkowym montażem paneli. W niektórych przypadkach liczba zainstalowanych paneli przekraczała nawet czterokrotnie liczbę zgłoszoną w pierwotnym wniosku. To prowadziło do przeciążenia sieci i nawet całkowitego wyłączenia fotowoltaiki w danym obszarze.

Odkryto Przekroczenia na Niespotykaną Skalę

1. W bieżącym roku Tauron rozpoczął kontrolę mikroinstalacji na obszarze sieci energetycznej należącej do koncernu.
2. Pierwsze wyniki są alarmujące: już na etapie monitorowania pracy sieci firma wysłała ponad 5 tys. właścicielom fotowoltaiki powiadomienia o potencjalnych nieprawidłowościach.
3. Kontrolerzy przeprowadzili również blisko 880 kontroli bezpośrednich klientów, identyfikując 466 przypadków nadmiernego obciążenia mocy.
4. W skrajnych przypadkach klienci zainstalowali nawet czterokrotnie więcej paneli fotowoltaicznych, niż zgłosili, lub manipulowali licznikami.

Czytaj więcej: Jak oszukują sprzedawcy fotowoltaiki i pomp ciepła

Kontrole Tauronu mają na celu zwiększenie efektywności współpracy mikroinstalacji z siecią energetyczną. W bieżącym roku obejmują one sześć oddziałów spółki, a od 1 stycznia 2024 r. planowane jest rozszerzenie na cały obszar dystrybucyjny katowickiego koncernu.

— Firma systematycznie monitoruje parametry jakości energii elektrycznej oraz obciążenie poszczególnych elementów sieci. Pozwala to zidentyfikować potencjalne mikroinstalacje o nadmiernych parametrach lub generujące energię niezgodnie z umową. To krytyczne, ponieważ takie instalacje mogą prowadzić do wyłączeń falowników u pozostałych prosumentów i stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa — wyjaśnia Ewa Groń, rzeczniczka Tauronu Dystrybucja.

Zobacz również: Jak zredukować ryzyko awarii fotowoltaiki?

Kontrolerzy monitorowali przekroczenia mocy, napięcia oraz produkcję energii ze słońca bez zgłoszenia.

— W pierwszym etapie, na podstawie danych pomiarowych, poinformowaliśmy ponad 5 tys. właścicieli mikroinstalacji o potencjalnych nieprawidłowościach. W przypadku instalacji niezgodnych z przepisami czy umową, klienci mogli zgłosić się do firmy w celu uregulowania sytuacji – podkreśla Groń.

Z tej możliwości skorzystało niemal 60% odbiorców, do których pisma zostały wysłane. Największa reakcja miała miejsce w Tarnowie (63%), a najmniejsza w Krakowie (53%). Klienci, którzy odpowiedzieli na pisma, głównie aktualizowali swoje dane.

Kontrole Bezpośrednie u Klientów

W drugim etapie Tauron przeprowadził blisko 880 kontroli mikroinstalacji bezpośrednio u klientów. W okresie od sierpnia do listopada, energetycy zidentyfikowali 466 przypadków nadmiernego obciążenia mocy i w 50 przypadkach stwierdzili przekroczenie napięcia. Inne nieprawidłowości to nielegalne ingerencje w układy pomiarowo-rozliczeniowe, takie jak zmiany zabezpieczenia przedlicznikowego i rozplombowanie licznika.

Firma wyjaśnia, że zmiany w układach pomiarowo-rozliczeniowych są szczególnie niebezpieczne, ponieważ nieuprawniona ingerencja w licznik, jego zabezpieczenia i instalację wewnętrzną klienta może prowadzić do zwarcia oraz pożaru.

Warto wiedzieć: Wszystko o koszeniu zieleni na farmach fotowoltaicznych

— Sprawdziliśmy poprawność montowanych mikroinstalacji pod trzema kątami: przekroczenia mocy, napięcia podczas generowania energii oraz wprowadzania energii do sieci bez zgody. W jednym przypadku stwierdziliśmy czterokrotnie więcej paneli, rozplombowany układ pomiarowy i zmienione zabezpieczenie przedlicznikowe z 20A na 100A – informuje Groń.

Montaż fotowoltaiki o zbyt dużej mocy zakłóca pracę sieci i stanowi zagrożenie dla innych mikroinstalacji w danym obszarze oraz dla urządzeń pozostałych odbiorców z tego samego obwodu.

W 2023 r. kontrole obejmowały sześć oddziałów spółki, a od 2024 r. planowane jest rozszerzenie na cały obszar działania Tauronu Dystrybucji.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation