FotowoltaikawPolsce » Blog » Fotowoltaika jak obliczyć zapotrzebowanie?
Fotowoltaika jak obliczyć zapotrzebowanie?

Fotowoltaika jak obliczyć zapotrzebowanie?

Ocena lokalnego poziomu promieniowania słonecznego jest istotnym krokiem w określeniu wydajności i potencjału instalacji fotowoltaicznej. Poziom promieniowania słonecznego może się znacznie różnić w zależności od położenia geograficznego, lokalnego klimatu i pory roku.

Aby dokładnie ocenić poziom promieniowania słonecznego, konieczne jest zebranie danych z wiarygodnych źródeł, takich jak stacje meteorologiczne lub internetowe bazy danych dotyczące promieniowania słonecznego. Dane te można wykorzystać do oszacowania średniego dziennego poziomu promieniowania słonecznego dla Twojej konkretnej lokalizacji, co posłuży jako kluczowy wkład do późniejszych obliczeń.

Do ważnych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie lokalnego poziomu promieniowania słonecznego, należą:

 • Szerokość i długość geograficzna miejsca instalacji
 • Średni dobowy poziom promieniowania słonecznego w ciągu roku
 • Lokalny klimat i wzorce pogodowe
 • Obecność cienia lub przeszkód, które mogą zmniejszyć poziom promieniowania słonecznego

Po dokonaniu oceny lokalnego poziomu promieniowania słonecznego kolejnym krokiem jest obliczenie wymaganej powierzchni paneli słonecznych. Wiąże się to z określeniem ilości energii elektrycznej potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania Twojego gospodarstwa domowego oraz wydajności wykorzystywanych modułów fotowoltaicznych.

Pomocnym narzędziem w tym procesie może być profesjonalny kalkulator fotowoltaiczny, umożliwiający wprowadzenie konkretnych potrzeb energetycznych i danych dotyczących promieniowania słonecznego w celu oszacowania niezbędnej powierzchni paneli fotowoltaicznych.

Czytaj więcej: Fotowoltaika z supermarketu – hit czy kit?

1. Określenie Rocznej Konsumpcji Energii:

 • Analiza Rachunków za Energii: Pierwszym krokiem jest zbadanie rocznego zużycia energii elektrycznej, co można zrobić, analizując rachunki za prąd z ostatniego roku. Wartość ta jest zazwyczaj podana w kilowatogodzinach (kWh).
 • Średnie Dzienne/Zmiesięczne Zużycie: Oblicz średnie dzienne lub miesięczne zużycie energii, aby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby energetyczne.

2. Ocena Warunków Słonecznych i Lokalizacji:

 • Nasłonecznienie: Ilość energii, którą można wygenerować, zależy od nasłonecznienia w Twojej lokalizacji. Użyj danych meteorologicznych, aby określić średnią ilość godzin słonecznych w ciągu roku.
 • Kierunek i Kąt Dachu: Optymalne ustawienie paneli fotowoltaicznych to zazwyczaj południe, z kątem nachylenia zbliżonym do szerokości geograficznej lokalizacji.

3. Wybór i Efektywność Paneli Fotowoltaicznych:

 • Efektywność Paneli: Różne panele mają różne efektywności, co wpływa na ilość energii, którą mogą wyprodukować na danej powierzchni.
 • Moc Paneli: Panele są zazwyczaj oceniane na podstawie ich mocy szczytowej (w kWp). Wybierz panele, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom energetycznym i warunkom lokalizacyjnym.

4. Obliczenie Wymaganej Mocy Instalacji:

 • Wzór Ogólny: Możesz użyć wzoru: Wymagana moc instalacji (kWp)=Roczne zużycie energii (kWh) średnia roczna produkcja energii z 1 kWp w Twojej lokalizacji (kWh)Wymagana moc instalacji (kWp)=średnia roczna produkcja energii z 1 kWp w Twojej lokalizacji (kWh)Roczne zużycie energii (kWh)​.
 • Przykład: Jeśli rocznie zużywasz 4000 kWh, a średnia roczna produkcja z 1 kWp w Twojej lokalizacji to 1000 kWh, będziesz potrzebować systemu o mocy około 4 kWp.

5. Uwzględnienie Przyszłych Zmian:

 • Zmiany w Zużyciu: Rozważ przyszłe zmiany w zużyciu energii, np. zakup nowych urządzeń, elektrycznego samochodu czy plany rozbudowy domu.

Zobacz również: Fotowoltaika dla stacji paliw – ile kosztuje?

Na wymaganą powierzchnię panelu słonecznego mogą wpływać takie czynniki, jak:

 • Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Twoim domu lub budynku
 • Sprawność modułów fotowoltaicznych
 • Dostępna przestrzeń na dachu lub na ziemi do montażu paneli słonecznych
 • Pożądany poziom niezależności energetycznej lub zależności od sieci

Analiza sezonowych zmian w nasłonecznieniu jest kluczowym aspektem zrozumienia potencjału energii słonecznej dla instalacji fotowoltaicznej. Sezonowe zmiany nasłonecznienia mogą prowadzić do wahań poziomu promieniowania słonecznego, a co za tym idzie, ilości energii elektrycznej wytwarzanej przez panele słoneczne. Aby uwzględnić te wahania, konieczne jest dostosowanie rozmiaru i konfiguracji systemu paneli słonecznych lub zastosowanie rozwiązań w zakresie magazynowania energii, takich jak baterie.

Analizując sezonowe zmiany nasłonecznienia, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Zmiany poziomu promieniowania słonecznego w ciągu roku
 • Wpływ sezonowych wzorców pogodowych na poziom promieniowania słonecznego
 • Zmiany w zapotrzebowaniu na energię elektryczną ze względu na działalność sezonową lub wzorce użytkowania
 • Potencjalne modyfikacje systemu paneli słonecznych w celu optymalizacji wydajności w okresach zmniejszonego nasłonecznienia

Obliczanie zapotrzebowania budynku na energię elektryczną

Aby dokładnie obliczyć zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną, pierwszym krokiem jest identyfikacja kluczowych urządzeń i urządzeń zużywających energię w danej przestrzeni . Istotne jest uwzględnienie wszystkich urządzeń korzystających z energii elektrycznej, ponieważ łączne zużycie energii przez nie będzie determinować wielkość instalacji fotowoltaicznej potrzebnej do pokrycia rocznego zapotrzebowania budynku na energię elektryczną . Aby to osiągnąć, należy zanotować moc znamionową każdego urządzenia, zwykle podaną na etykiecie urządzenia lub w dokumentacji produktu, i pomnożyć tę wartość przez liczbę godzin codziennego użytkowania urządzenia .

Warto wiedzieć: Fotowoltaika dla hotelu i pensjonatu – ile kosztuje?

Po zidentyfikowaniu wszystkich urządzeń i urządzeń zużywających energię, przychodzi czas na oszacowanie dziennego i miesięcznego zużycia energii przez budynek . Można tego dokonać dodając zużycie energii przez każde urządzenie, a następnie mnożąc całość przez liczbę dni w miesiącu . Aby instalacja fotowoltaiczna była w stanie odpowiednio pokryć zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną w ciągu całego roku, zaleca się zwiększenie teoretycznej skali dobowego zapotrzebowania na energię o dodatkowy bufor 25% . Uwzględnia to potencjalne wahania w zużyciu energii, zmiany sezonowe i przyszły wzrost zapotrzebowania .

Czytaj dalej: Fotowoltaika dla dealerów i salonów samochodowych – ile kosztuje?

Uwzględnienie środków efektywności energetycznej jest kolejnym kluczowym aspektem obliczania zapotrzebowania budynku na energię elektryczną . Poprawiając efektywność energetyczną, można zmniejszyć całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną, czego efektem jest mniejsza i bardziej opłacalna instalacja fotowoltaiczna . Niektóre potencjalne środki w zakresie efektywności energetycznej obejmują modernizację urządzeń energooszczędnych, instalowanie inteligentnych termostatów oraz wdrażanie lepszej izolacji i okien w celu zminimalizowania strat ciepła . Wdrożenie tych środków nie tylko zmniejsza zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną, ale także przyczynia się do bardziej zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska podejścia do zużycia energii .

 

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation