FotowoltaikawPolsce » Blog » Ile kosztuje 1 kwh PGE?

Ile kosztuje 1 kwh PGE?

Istotną rolę w ustaleniu kosztu 1 kWh PGE ma lokalizacja i cennik regionalny. Cena energii elektrycznej jest zróżnicowana w poszczególnych miastach i regionach Polski, gdyż każdy obszar jest przypisany do konkretnego operatora lub dostawcy, np. TAURON, ENEA, ENERGA, PGE, innogy.

Przykładowo w Łodzi, Lublinie, Białymstoku, Radomiu, Kielcach i Rzeszowie cena prądu wynosi 0,86 zł brutto za 1 kWh. Ponadto ceny energii elektrycznej różnią się dla taryfy G11, gdzie ceny brutto wahają się od 0,56 do 0,65 zB/kWh. W rezultacie koszt 1 kWh PGE jest w dużej mierze zależny od lokalizacji odbiorcy i przypisanego dostawcy.

Ile kosztuje 1 kwh?

Na koszt 1 kWh PGE wpływają także stawki czasowe. Stawki te mają odzwierciedlać zmienne koszty produkcji energii elektrycznej w ciągu dnia, przy czym ceny są wyższe w okresach szczytowego zapotrzebowania i niższe poza godzinami szczytu. Przykładowo w ramach taryfy G12 koszt 1 kWh w strefie szczytowej i pozaszczytowej może znacznie różnić się po osiągnięciu limitu. Cena za 1 kWh powyżej limitu wzrosła średnio aż o około 0,50 zB za kWh, czyli o około 70%. W rezultacie konsumenci mogą doświadczyć wahań kosztu 1 kWh w zależności od pory dnia, w której korzystają z energii elektrycznej.

Na koszt 1 kWh PGE wpływają także stawki warstwowe i ich struktura. W systemie stawek wielopoziomowych cena energii elektrycznej różni się w zależności od ilości energii zużytej przez konsumenta. Wraz ze wzrostem zużycia energii koszt za kWh może również wzrosnąć, stanowiąc zachętę dla użytkowników do oszczędzania energii.

Oto kilka aspektów, które należy wziąć pod uwagę:

 1. Taryfy Energetyczne:
  • Różne Plany Taryfowe: PGE oferuje różne taryfy dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Ceny mogą się różnić w zależności od wybranej taryfy, która może być stała lub zmienna.
  • Taryfy Czasowe: Niektóre taryfy mogą oferować różne ceny w zależności od pory dnia, z tańszą energią w godzinach nocnych i droższą w ciągu dnia.
 2. Rodzaj Umowy:
  • Umowy na Czas Określony vs Nieokreślony: Rodzaj umowy może wpływać na cenę kWh. Umowy na czas określony często oferują stabilniejsze ceny, podczas gdy umowy na czas nieokreślony mogą być bardziej podatne na zmiany cen rynkowych.
 3. Aktualne Warunki Rynkowe:
  • Wpływ Rynku i Polityki Energetycznej: Ceny energii są podatne na zmiany rynkowe, w tym na ceny paliw kopalnych, politykę energetyczną oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.
 4. Przykładowe Ceny:
  • Orientacyjne Ceny: Na początku 2023 roku, średnia cena za 1 kWh dla gospodarstw domowych mogła wahać się w granicach 0,60-0,80 zł, ale te wartości mogą ulec zmianie. Dla dokładnych cen, zaleca się bezpośredni kontakt z PGE lub sprawdzenie aktualnych taryf na ich stronie internetowej.

Czytaj więcej: Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać dofinansowanie do pompy ciepła w 2023 roku

Kolejnym czynnikiem wpływającym na cenę 1 kWh jest składnik zmienny stawki sieciowej, który reprezentuje koszty dystrybucji związane z przesyłem energii. Opłata jest iloczynem ceny 1 kWh na danym obszarze i ilości zużytej energii elektrycznej, co wpływa na całkowity koszt. W 2023 r. średnie ceny energii elektrycznej w Polsce kształtowały się w przedziale od 0,94 zł do 1,03 zł, a koszt 1 kWh wyniósł ponad 1 zB, co oznacza wzrost o 11% w stosunku do roku 2022. W efekcie wielopoziomowe stawki i struktura stawek mogą znacząco wpłynąć na koszt 1 kWh PGE dla konsumentów.

Sposoby obniżenia kosztu 1 kWh PGE

Działania w zakresie efektywności energetycznej i oszczędności energii mogą znacząco obniżyć koszt 1 kWh PGE zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Inwestując w energooszczędne urządzenia, oświetlenie oraz systemy ogrzewania i chłodzenia, konsumenci mogą obniżyć zużycie energii elektrycznej i zmniejszyć ogólne rachunki za energię. Co więcej, wdrożenie prostych zmian w zachowaniu, takich jak wyłączanie światła, gdy nie jest używane, może również przyczynić się do oszczędności kosztów.

Niektóre kluczowe środki efektywności energetycznej obejmują:

 • Instalacja energooszczędnego oświetlenia LED
 • Modernizacja do urządzeń z oceną Energy Star
 • Właściwa izolacja domów w celu zmniejszenia kosztów ogrzewania i chłodzenia
 • Korzystanie z inteligentnych termostatów w celu optymalizacji ustawień temperatury

Zobacz również: Zaostrzenie kryteriów przyznawania dotacji na pompy ciepła

Energia słoneczna i pomiary netto mogą również pomóc w obniżeniu kosztu 1 kWh PGE. Instalując panele słoneczne, gospodarstwa domowe i firmy mogą wytwarzać własną energię elektryczną, zmniejszając swoją zależność od energii dostarczanej przez PGE.

Dzięki programom pomiaru netto nadwyżka wyprodukowanej energii słonecznej może zostać zwrócona do sieci, co jeszcze bardziej obniży koszty energii elektrycznej. Dodatkowo energia słoneczna jest czystym i odnawialnym źródłem energii, które może przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Korzyści z wykorzystania energii słonecznej i pomiaru netto obejmują:

 • Zmniejszenie uzależnienia od energii elektrycznej dostarczanej przez PGE
 • Potencjalne kredyty za nadwyżkę produkcji energii
 • Zmniejszona emisja gazów cieplarnianych
 • Długoterminowe oszczędności kosztów dzięki instalacjom paneli słonecznych

Czytaj dalej: Kredyt na pompę ciepła – Jak wziąć kredyt na pompę ciepła?

Uczestnictwo w programach reagowania na zapotrzebowanie i zarządzania obciążeniem może również pomóc obniżyć koszt 1 kWh PGE dla konsumentów. Programy te zachęcają klientów do przenoszenia zużycia energii elektrycznej na godziny pozaszczytowe, kiedy zapotrzebowanie jest mniejsze, co skutkuje niższymi cenami energii. Dostosowując swoje wzorce zużycia, osoby fizyczne i przedsiębiorstwa mogą skorzystać z niższych stawek i zaoszczędzić na rachunkach za energię.

Przykłady strategii reagowania na zapotrzebowanie i zarządzania obciążeniem obejmują:

 • Planowanie zadań energochłonnych poza godzinami szczytu
 • Korzystanie z planów cenowych opartych na czasie użytkowania w celu optymalizacji zużycia energii
 • Uczestnictwo w sponsorowanych przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej programach reagowania na zapotrzebowanie
 • Stosowanie technologii inteligentnych sieci w celu lepszego zarządzania zużyciem energii elektrycznej

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation