FotowoltaikawPolsce » Blog » Dofinansowanie do ogrzewania od 1 lutego 2023 – Zasady – Wniosek
Dofinansowanie do ogrzewania od 1 lutego 2023

Dofinansowanie do ogrzewania od 1 lutego 2023 – Zasady – Wniosek

Zasady dofinansowania do ogrzewania od 1 lutego 2023! Co musisz wiedzieć? Jakie korzyści zyskają mieszkańcy bloków?

26 stycznia została uchwalona nowelizacja ustawy, dotycząca ogrzewania w blokach mieszkalnych w roku 2023. Wchodzi ona w życie od 1 lutego. Na co mogą liczyć właściciele mieszkań w blokach?

Zasady dofinansowania do ogrzewania od 1 lutego 2023! Co musisz wiedzieć?

W 2022 roku rząd wprowadził dofinansowania do ogrzewania dla gospodarstw domowych. Były one zależne od źródła używanego do ogrzewania. W taki sposób dodatek do węgla wyniósł 3000 zł, oleju – 2000 zł, do drewna 1000zł, natomiast do gazu 500 zł. Ulgi dotyczyły jedynie osób zamieszkujących domy, a dla mieszkańców bloków nie było przewidzianych dofinansowań, co skutkowało gwałtownymi wzrostami cen rachunków.

Czytaj więcej: Dostawcy prądu w Polsce – porównanie. Jak zaoszczędzić?

Dopiero 1 października rząd ustanowił program Ciepło z rekompensatą, którego celem było ograniczenie wzrostu cen. Tutaj osoby stosujące gaz ziemny, nie powinny zapłacić więcej niż 150,95 zł/GJ, a używający olej opałowy – 103,82 zł/GJ. Nie wpłynęło to znacząco na obniżkę rachunków, ponieważ program posiadał pewne luki, dlatego zostanie zastąpiony nowym.

Kto może liczyć na dofinansowanie?

Rząd 26 stycznia, wprowadził nowe zasady, których celem jest zapobieganie skokowym podwyżkom za ciepło. Z dofinansowania będą mogli skorzystać mieszkańcy bloków, czy odbiorcy wrażliwi do których należą szpitale, szkoły oraz żłobki.

Ceny ciepła nie przekroczą poziomu cen z września, powiększonego maksymalnie o 40%. Oznacza to, że cena ciepła nie mogą być wyższe niż te z dnia 30 września, obliczonego przez przedsiębiorstwo energetyczne dla każdego użytkownika w sposób indywidualny, stosując obowiązujące taryfy podwyższone nie więcej, niż o 40%. Różnica zostanie pokryta z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Dużym udogodnieniem jest to, że cena ciepła ma składać się z wszystkich składników, które wchodzą w koszty dostawy ciepła (łącznie z kwotą przesyłową).

Sprawdź teraz: Jak dobrać moc pompy ciepła do nowego budynku?

Nowe przepisy, przewidują że gdy cena przewyższy tę z 30 września powiększoną o 40%, przedsiębiorstwo dostarczające ciepło, będzie musiało wyrównać cenę do tej najkorzystniejszej, a następnie może wnioskować o zwrot wyrównania do gminy, bądź Zarządcy Rozliczeń S.A, w zależności od rozległości systemu ciepłowniczego

Jak długo będzie obowiązywać nowe dofinansowanie?

Nowelizacja ustawy, będzie obowiązywała już od 1 lutego do 31 grudnia 2023 roku. Zapewni wsparcie nie tylko dla gospodarstw domowych, ale również podmiotów użyteczności publicznej, poprzez wyrównanie kosztów ciepła jeżeli nastąpi wzrost cen i przekroczy poziom określony w nowelizacji. Przepisy będą obejmowały również sytuacje stosowania wyższych cen od ceny maksymalnej od 1 października 2022.

Kogo dotyczy dopłata do ogrzewania w bloku?

Rekompensata kosztów będzie obejmowała wszystkich mieszkańców bloków, którzy są odbiorcami ciepła systemowego. Źródła ciepła z jakiego korzystają właściciele mieszkań, spółdzielnie musiały zgłosić do dnia 11 października 2022 roku.

Dlaczego znowelizowano ustawę?

Głównym celem nowelizacji było ograniczenie rosnących kosztów ogrzewania . Program Ciepło z rekompensatą miało zagwarantować podwyżkę na ogrzewanie oraz ciepłą wodę, nie wyższą niż 40%. Podwyżki sięgały wyższego pułapu. Wzrosty cen potrafiły sięgać nawet do 400%. W programie, którego celem była ochrona przez wzrostem kosztów ogrzewania znajdowały się luki, które określały jedynie pułap cen, natomiast nie poziom podwyżki procentowej, której nie mogły przekraczać firmy ciepłownicze podczas rozliczenia z odbiorcami.

Warto wiedzieć: Instalacja fotowoltaiczna 10 kWp – cena, ile prądu wyprodukuje?

Dlatego zdecydowano o zastąpieniu dotychczasowych zasad nowelizacją uchwaloną przez Sejm. Program Ciepło był przewidziany na okres grzewczy od października 2022 roku do kwietnia 2023. Wprowadzenie nowych zmian, oznacza  zakończenie funkcjonowania dotychczasowych zasad z dniem 31 stycznia 2023 roku.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation